Aanmelden Cybermonitor

Aanmelden start hier 
U kunt nu uw bedrijf aanmelden bij de BOV Cybermonitor. Daarna vragen we u om een formulier in te vullen; dit kost 3 minuten. Het gebruik van de Cybermonitor is voor BOV-leden gratis!.

Wat kunt u daarna doen? 

 • Cyber-awareness meten onder medewerkers 
 • Werkplekken en websites analyseren op risico´s 
 • U ontvangt een maandelijkse management-rapportage 
 • U ontvangt het KVO-B certificaat indien u voldoet aan de veiligheidsnormering 


Als er zeer bedreigende risico´s gedetecteerd worden, stelt de Lupasafe software u hiervan direct op de hoogte. Uw IT-partner of webbeheerder kan hier dan mee aan de slag gaan. Ook ontvangt het management een maandelijkse update van de actuele status van uw organisatie. U ontvangt het KVO-B certificaat zodra u volledig on-board bent, u alle apparaten heeft aangemeld en u binnen de normering valt. In de loop van 2022 geven we hierover meer informatie. 

AANMELDEN

Wat levert het u als ondernemer op?  
Wanneer u meedoet en binnen de normering valt, ontvangt u van het BOV Cyberkeurmerk KVO-B.  

Met het BOV Cyberkeurmerk KVO-B: 

 • verkrijgt u inzicht in de cyberrisico’s van uw organisatie (mens/ techniek en website) 
 • ontvangt u een concreet advies met acties voor management, systeembeheer, website-ontwikkelaar en HR over hoe de risico’s te verlagen 
 • heeft u meer zekerheid over de continuïteit en veiligheid van uw klantgegevens en reputatie 
 • heeft u minder kans op aanvallen van ransomware, DDoS en phishing 
 • heeft u gunstige acceptatievoorwaarden, betere dekkingen en gunstiger tarieven op cyberrisicoverzekeringen 
 • kunt u medewerkers tegen gereduceerd tarief aan de Cyber BHV e-learning laten deelnemen 
   

Voor het bedrijvengebied Veenendaal 
Wij willen dat ondernemers zo veilig mogelijk kunnen ondernemen. Daar werken wij met elkaar aan. Zodra alle bedrijven meedoen en de adviezen opvolgen en implementeren, zijn wij het eerste Europese (!) bedrijvengebied met een BOV Cyberkeurmerk KVO-B. 

AANMELDEN