Ga terug naar alle blogs

Alarmerende daling leegstandscijfers kantoren Veenendaal

Sinds enkele jaren houdt de BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) de leegstandcijfers kantoren bij. Dit wordt gedaan door een commissie (met o.a. makelaars en ontwikkelaars) die zich actief bezighoudt met het monitoren en die daarnaast eigenaren aanspoort om hun kantoorpanden actueel te houden of verbeteringen aan te brengen. De cijfers per 1-3-2022 zijn nu verwerkt, waarbij we zien dat wéér een aantal panden zijn gevuld of waar de leegstand is afgenomen.

Op dit moment zitten we met 5,28% leegstand vlakbij de ondergrens van de frictieleegstand (tussen de 5% en de 7%). Dit zorgt voor het vastlopen van de kantorenmarkt voor ondernemers uit Veenendaal! Deze frictieleegstand is namelijk nodig om bedrijven die groeien of krimpen goed te kunnen laten verhuizen binnen Veenendaal. Om nog maar niet te spreken over extra bedrijven en banen die we voor onze toekomstige bewoners nodig hebben.

In zekere zin is de situatie nóg ernstiger, omdat we nu reeds weten dat we einde 2022 of begin 2023 gaan uitkomen op 3,5% leegstand.

Ambities zoals 1 woning = 1 baan en het aantrekken van ICT bedrijven komen hierdoor sterk onder druk te staan. Het is daarom ook van belang om de intensivering van de huidige terreinen, de uitbreiding met nieuwe terreinen en het ‘werken op hotspots in de stad’ stevig ter hand te nemen!
De intensivering handen en voeten geven zou kunnen worden aangejaagd door een intensiveringsbudget waar ontwikkelkansen worden uitgewerkt. De uitbreiding van bedrijventerreinen zal moeten worden gezocht in samenwerking met buurgemeenten. Het ‘werken op hotspots in de stad’ vergt een ontwikkelplan waarbij je kijkt naar hotspots in het centrum, bij de stationsgebieden en centrale plekken in de wijk.


Gepubliceerd op: 23 Maart 2022