Ga terug naar alle blogs

De kansen van de crisis

In 2017 was Prof. Dr. Jeff Gaspersz een keer onze gastspreker, die door de aanwezigen zeer gewaardeerd werd. Graag delen wij zijn inspiratieblog over de huidige crisis. Zonder voorbij te gaan aan de ernst van de problemen – integendeel – maar met ideeën om u verder te helpen.

De crisis als kans?
Een crisis brengt vaak gevoelens van onzekerheid en angst met zich mee, zeker als de crisis zich, zoals momenteel, wereldwijd manifesteert. 

Tegelijkertijd kennen we de uitspraak ‘Never waste a good crisis’, die aan Winston Churchill is toegeschreven, en hij heeft geformuleerd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De gedachte erachter is dat uit een crisis ook kansen kunnen voortkomen. Zou dat ook met deze crisis het geval kunnen zijn en manifesteren die kansen zich dan al?  In deze blog een paar gedachten hierover, geformuleerd in adviezen. 

1. Gebruik je creativiteit
Een crisis legt ons beperkingen op. Beperkingen in onder meer vrijheid, financiën en ruimte. Dus het zoeken is naar hoe we onder die moeilijke omstandigheden het werk gedaan kunnen krijgen, onze doelen en dromen toch kunnen verwezenlijken, hoe we de crisis kunnen doorstaan.

En daar hebben we juist onze creativiteit voor gekregen. Voor als het moeilijk wordt en er allerlei beperkingen en problemen zijn. Dan hebben we nieuwe ideeën nodig om toch door te gaan en voortgang te boeken. De noodzaak maakt dat we allen uitvinders (moeten) worden. En dat zien we ook gebeuren: van gesloten restaurants die nu een drive-in beginnen tot aan pianoleraren die hun lessen online voorzetten.

Dus brainstormen met jezelf of met je team over onder meer:
– Hoe kunnen we ondanks de beperkingen toch onze business voorzetten en resultaten boeken?
– Hoe kunnen wij als organisatie anders denken en reageren dan de collega organisaties in onze sector? 
– Waarin kunnen en moeten we juist nu investeren?
– Wat verwachten onze klanten van ons tijdens deze crisis?
– Welk leiderschap en welke communicatie verwachten onze medewerkers tijdens deze periode?
– Betrekken wij onze interne en externe stakeholders voldoende bij het vinden van oplossingen?  
– Hoe kunnen wij onze klanten, en de samenleving vanuit onze expertise helpen bij het vinden van oplossingen? 
– Zijn er leerervaringen uit eerdere crises die onze organisatie heeft meegemaakt waar we nu van kunnen profiteren?
– Wanneer noemen we ons succesvol in deze crisistijd?

Om onze creativiteit aan te jagen en te focussen op de kans van een crisis, is het belangrijk de juiste vragen te stellen. Ik noemde hierboven er een paar. Echter in je eigen organisatie of voor je eigen situatie kunnen andere vragen relevant zijn. Breng die dan eerst in kaart. 

In een brainstormproces is het belangrijk dat je eerst zo veel mogelijk antwoorden en ideeën hierover formuleert en daarna de veelheid reduceert door je bijvoorbeeld te vragen: Wat heeft het meeste effect en is op korte termijn realiseerbaar? En wat is momenteel het meest urgent? Vooral die urgentievraag is heel belangrijk. Als je huis in brand staat wil je ook niet te lang nadenken over wat je moet doen, maar meteen actie ondernemen.

2. Werk samen
Toen Ronald Reagan in 1987 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toesprak zei hij dat hij zich kon voorstellen hoe snel alle verschillen wereldwijd zouden verdwijnen als we door buitenaardse ‘aliens’ zouden worden bedreigd. 

Die verbindende rol kan ook een wereldwijde crisis spelen. Het besef groeit dat we alleen de crisis goed kunnen doorstaan als we elkaar helpen, als we empathisch zijn, als we samenwerken. Dus voorbij het egoïsme gaan. 

Een crisis kan het slechte in mensen losmaken. Daar zijn genoeg historische voorbeelden van. Echter een crisis kan vooral ook het goede in ons versterken. En dat zien we momenteel ook gebeuren. Mensen helpen en bemoedigen elkaar. 

Gisteren ontmoetten wij vrienden die achter op hun fiets bossen bloemen hadden. Die brachten ze langs bij dorpsgenoten van wie ze wisten dat die zo’n gebaar juist nu hard nodig hebben. Op nationaal niveau ontstaan allerlei initiatieven voor samenwerking en hulp, zoals op  ‘heelnederlanddeelt.nl’ en op het platform ‘servethecity.nl’. Juist nu is er de kans om de kracht van de samenwerking te ervaren. En als de crisis voorbij is, zijn we op dit vlak op een hoger niveau beland.

3. Reflecteer
Een crisis maakt ons bescheiden. Onze plannen komen niet meer uit, lang van tevoren voorbereide bijeenkomsten worden geannuleerd. De dagelijkse gang van het leven wordt verstoord. Het kan ons moedeloos maken en we voelen ons klein in het tumult. 

We kunnen niet beïnvloeden wat er in de wereld om ons heen gebeurt, maar waar we wel invloed op hebben, is hoe we erop reageren. En dat vraagt in eerste instantie om momenten van reflectie.

Reflectie over wat we nu echt belangrijk vinden in het werk en leven. We vinden het jammer dat we momenteel niet meer naar ons werk kunnen. Echter maar weinigen zullen in de laatste minuten voor hun sterven berouw hebben dat ze in hun leven niet vaker op kantoor waren. Dus waar gaat het dan echt om?  Een crisis forceert ons na te denken over wat we in de kern belangrijk vinden.

Ik noem drie reflectievragen op persoonlijk niveau die vooral in crisistijd kunnen helpen:

Lees verder


Gepubliceerd op: 3 April 2020