Ga terug naar alle blogs

Klimaatadaptieve steden – aangenaam en inspirerend

We merken het allemaal: het klimaat verandert. Natte periodes met heftige neerslag worden afgewisseld met periodes waarin bijna geen regen valt. Tevens treden periodes op waarin het erg warm wordt en er op veel plaatsen in de stad sprake is van hittestress.

Er valt tot op heden op jaarbasis niet méér regen, maar we merken allemaal dat de regenbuien heftiger worden. Deze omvangrijke stortregens leiden tot acute problemen: straten worden onbegaanbaar en viaducten lopen vol met grote vertragingen tot gevolg.

Onze overheid heeft een aantal Deltaplannen klimaatadaptatie vastgesteld. Plannen waar wij mee te maken hebben en krijgen. De gedachten gaan uit naar steden waarin relatief minder verhardingen voorkomen, zodat er meer ruimte kan worden gemaakt voor het verwerken van het water. Acties zoals  Operatie Steenbreek kunnen de gemeenten stimuleren om samen met haar inwoners en bedrijven te onderzoeken waar er stenen uit kunnen en groen kan worden toegevoegd. Ook plannen ten aanzien van afkoppeling van hemelwater helpen er aan mee, dat de rioleringen niet overbelast raken. Opvang van regenwater in bijvoorbeeld ondergrondse voorzieningen of water dat in gebouwen verwerkt wordt tot een grijs water circuit, zien we op vele plaatsen in Nederland ontwikkeld worden .

In de grote steden in Nederland wordt er naast de openbare ruimte ook ingezet op het opvangen en reguleren van water op de platte daken. Slimme systemen houden water vast als het droog is en voeren het juist tijdig af, als er een regenbui op komst is. Deze slimme daken kunnen een grote rol spelen in het vergroten van de biodiversiteit, als er op deze systemen dakbegroeiing wordt aangebracht. Ook combinaties met zonnepanelen worden toegepast, zodat de daken meerdere nuttige functies verenigen.

Als je de Deltaplannen bekijkt, valt het op dat er vele ‘Groen-Blauwe‘ oplossingen worden gegeven, die – naast de bestrijding van de klimaatproblemen – tevens een belangrijke rol spelen bij het vergroten van biodiversiteit, de opvang van fijnstof en het verlenen van vele andere ecosysteemdiensten.

‘Groen-Blauwe’ gebieden hebben ook een positieve werking in periodes dat het erg heet wordt in de stad. Goed toegepaste voorzieningen zullen de temperatuur laten zakken in de stedelijke omgeving. Dit is noodzakelijk omdat onderzoek uitwijst, dat de temperatuur in de binnensteden vaak vele graden hoger ligt dan in het omringende platteland .

Klimaatadaptieve steden ontwikkelen is een wereldwijd thema. Nieuwe steden worden klimaatadaptief opgezet en zullen er veel groener en blauwer uit zien dan we tot op heden gewend zijn. Zelfs in de compacte steden zal veel groen en water te vinden zijn en zal het aangenaam zijn er te vertoeven. Het teveel aan water wordt in deze steden slim hergebruikt, zodat er veel minder een beroep wordt gedaan op leidingwater. In combinatie met duurzame vormen van energie worden deze steden klimaatneutraal en zullen ze energieproducenten gaan worden. In bestaande steden is de opgave vele malen complexer, maar in vele wereldsteden komen enorme ontwikkelingen op gang die bijdragen aan een nieuwe economie.

Samenspel tussen diverse maatregelen leidt tot een pallet aan ecosysteemdiensten, die zullen leiden tot aangename leefgebieden en veel nieuwe werkgelegenheid. Dat circulair denken en doen een belangrijke rol speelt in genoemde ontwikkelingen, mag duidelijk zijn .

Koninklijke Ginkel Groep te Veenendaal – maart 2018 – www.ginkelgroep.nl


Gepubliceerd op: 14 Maart 2018