Ga terug naar alle blogs

Nieuwjaarstoespraak Gerrit Valkenburg

BOV-voorzitter Gerrit Valkenburg keek op 6 januari 2020 in Downtown terug op 2019 en vooruit naar 2020:

2019
Het jaar 2019 was voor veel ondernemers een mooi jaar, economisch hebben we het goed gehad, Toch zien we dat de groeivooruitzichten minder mooi zijn dan een jaar geleden. Wel is duidelijk dat de binnenlandse bestedingen nog steeds goed zijn. Daarom is het belangrijk om lokaal en regionaal te blijven investeren als burger, als overheid en als ondernemer. Ik denk dat we deze locatie daarvan wel een mooi voorbeeld mogen noemen!

In 2019 is er veel gebeurd, en zonder iets of iemand te kort te willen doen wil ik een paar zaken noemen:

–          We beginnen waar we straks mee stoppen, Innax won de MVO prijs Veenendaal 2019

–          We hebben in 2019 geprobeerd wat turf te verhandelen. Wat je ook van het Gilbertjaar vond, er is door veel mensen met passie aan gewerkt en er zijn mooie momenten gecreëerd.

–          Begin 2019 kwam een nieuwe burgemeester. En zoals we het als BOV tegen de ondernemers hebben gezegd bij zijn aantreden: we beoordelen iedereen op prestaties, dus ook Gert-Jan Kats. En.. tot nu toe mocht het wel gaan.. ?

–          We organiseerden in 2019 ook weer de Beursvloer waar ruim 100 matches werden gemaakt en er voor ruim €100.000,- aan maatschappelijke waarde werd uitgewisseld.

–          Job van Schuppen verdiende dit jaar de Zilveren Haring.

–          Zonder ander verdriet tekort te doen, wil ik het overlijden van Willem-Jan Achterberg niet onbenoemd laten.

–          We delven tot nu toe het onderspit betreffende de kantoorvisie van de provincie Utrecht

–          Maar er kwam wel een principebesluit over de Rondweg Oost

–          We hielden onze eerste ‘Prinsjesdaglunch’

–          We stelden na een stevige aanloop een Merkmanager aan: Ferry Gerritsen.

–          In 2019 werd de PAS een veelbesproken onderwerp. Voor de BOV was het overigens geen nieuw woord, want al enkele jaren geleden hebben we ondernemers aangespoord om hun vergunningen hiervoor in orde te maken. En dat is door velen gedaan. Bij de gemeente houden we een vinger aan de pols betreffende de PAS en de vergunningsverlening. En eerlijk is eerlijk: de gemeente verdient op dit vlak onze complimenten. Zowel plaatselijk, regionaal als landelijk staat onze gemeente er pro-actief in.

–          In 2019 bestond de BOV 25 jaar, kreeg Wim Werkman een mooi afscheid met een Gouden Haring en mochten we 9 prachtige bedrijven nomineren voor de Business Awards!

Er is ontzettend veel werk verzet door commissies en besturen, dank daarvoor!

2020
In 2020 hopen we als BOV weer veel voor jullie te kunnen betekenen. Een paar zaken vragen om extra aandacht:

Energietransitie
De regionale Energie Strategie is volop in ontwikkeling. Warmtepompen, zonnepanelen en leasevloot die laadpalen nodig heeft zullen  de komende jaren om meer netcapaciteit gaan vragen! Netbeheerders doen pas aanpassingen bij concrete aanvragen, daarom gaan we hier proberen op voor te sorteren in 2020. Doet u dat ook? Help in ieder geval mee met de inventarisatie, zodat we steviger staan in de gesprekken met de netbeheerders! Beantwoord de vragen van de mensen die hiervoor rondlopen of vul de enquête in op Chainels.

MKB Vriendelijkheid
Afgelopen jaar hadden we de tegenvaller dat Veenendaal gezakt was in de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeente. We verwachten in 2020 een adequate aanpak (met hulp van ons) door de gemeente en daar zijn de eerste stappen al in gezet.

Omgevingsvisie en omgevingswet
– 2020 is het jaar waarin Omgevingsvisie en Omgevingswet echt zullen worden vastgelegd en vormgegeven, daarom zullen we in 2020 alle bedrijventerreinen bezoeken met de Coöperatie-besturen en de gemeente voor een advies en visiedocument per bedrijventerrein.

Mobiliteit en Infra
Er is een regionaal mobiliteitsconvenant gesloten, waarbij wordt gewerkt aan het bevorderen van duurzaam reisgedrag. Aan lange-termijn-stappen wordt ook gewerkt. Zo werken we aan:

Waterstof
– 2019 pompstation Rondweg Oost voor langere tijd qua exploitatieplaats vastgelegd
– 2020 vergunningen en aanpassingen
– 2021 waterstof tanken in Veenendaal

Onderwijs & Arbeidsmarkt
Technische bedrijven kampen met enorme personeelstekorten en een tekort aan jongeren in opleiding. Nationaal en regionaal komen hier programma’s voor. Als ondernemers in Veenendaal gaan we ons in 2020 steviger organiseren op dit vlak. Het zal ook jullie niet zijn ontgaan: de Veenendaalse Krant is gestopt. In de laatste versie stond een pagina afgedrukt van een hele oude ‘Veenendaalse Courant’ en wat stond daar op de voorpagina? ‘De oprichting van de technische school in Veenendaal’.  En wat stond daar over ondernemers? ‘De fabrikanten… nemen het voortouw.’ Doet u dat in 2020 ook als we een beroep op u doen?

Tot slot wens ik u allen een voorspoedig 2020!


Gepubliceerd op: 31 Januari 2020