Ga terug naar alle blogs

Van onze nieuwe voorzitter

Aan het begin van mijn bestuursperiode als voorzitter van de BOV wil ik graag enkele onderwerpen benoemen, die – naast de enorme lijst met onderwerpen waar we ons al me bezig houden – om extra aandacht vragen de komende jaren:

·       Aansluiting Onderwijs & Arbeidsmarkt

·       Omgevingsvisie & Omgevingswet die ruimte bieden voor intensivering en flexibilisering bedrijventerreinen

·       Digitalisering en Communityvorming MKB

·       Goede samenwerking in en met de regio Foodvalley en Utrecht Region

·       Innoverende en excellerende bedrijven in Veenendaal

Onderwijs & Arbeidsmarkt
De inhoud van banen verandert de laatste jaren sneller dan in eerdere decennia. Het is daarom zaak om onderwijssystemen die wat minder wendbaar te zijn, te helpen meebewegen met het bedrijfsleven. In sommige sectoren gaat dit misschien nu al wel goed, maar nog lang niet overal. We moeten zorgen dat we opleiden voor de banen van morgen en dat zal moeten door het bedrijfsleven en onderwijs meer in elkaar te laten overvloeien, ook nadat je misschien dacht de schoolbanken al achter je gelaten te hebben.

In sommige sectoren en regio’s zien we dat bedrijven eigen opleidingen opzetten. Op zichzelf klinkt dat positief, maar feitelijk is het een uitholling van de onderwijsinstellingen die op dat moment blijkbaar te weinig of te laat leverden. Laten we er voor zorgen dat dit in Veenendaal niet nodig is en elkaar opzoeken en aanscherpen.

Omgevingsvisie & Omgevingswet
Veenendaal wil groeien en dat is een mooie ambitie, maar Veenendaal wil ook meer groen en wel voldoende parkeerplaatsen behouden. Dat vraagt voor de Omgevingsvisie en Omgevingswet om creatieve mogelijkheden. Als bedrijfsleven willen we graag in gelijke tred met de groei aan inwoners ook banen blijven bieden aan die nieuwe inwoners. Ook op de bedrijventerreinen wordt de roep om groen en daling van de parkeerlast steeds groter. We willen tenslotte allemaal wel op een zo gezond en veilig mogelijk bedrijventerrein werken. Ook hier kan dit alleen als de Omgevingsvisie en Omgevingswet hier ruimte aan bieden door bijvoorbeeld het stellen van ‘groen’- en ‘parkeer’-voorwaarden, wanneer men intensiverende bouw wil realiseren. Het aantal arbeidsplaatsen per m2 moet omhoog en we willen samen met de gemeente op zoek naar maatregelen en instrumenten die dit bevorderen. Sleutelwoorden zijn wat ons betreft intensivering en flexibilisering.

Digitalisering & Community
In de huidige maatschappij gaat digitalisering enorm snel, dat zullen niet veel mensen tegenspreken. Als we kijken naar de jongere generatie en de manieren waarop zij problemen oplossen en online samenwerken of intappen op community’s dan is het van belang om als bedrijfsleven deze generatie – en sommige voordelen van hun manier van werken – te omarmen. Ondernemers moeten elkaar op verschillende onderwerpen op verschillende snelheden online kunnen vinden. Zo kan communityvorming een goede bijdrage leveren aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Ook moeten bedrijven en ondernemers elkaar makkelijker kunnen vinden om samen te innoveren en excelleren.

Foodvalley & Utrecht Region
Veenendaal ligt zowel in de Foodvalley als in de Utrecht Region. Een goede relatie met deze beide regio’s is van groot belang voor Veenendaal. De investeringen die worden gedaan in de Foodvalley en de expansie van de WUR bieden kansen voor zowel de regio als voor Veenendaal. In de komende 3 jaar komen er naar verwachting 1300 HBO/WO banen bij op de WUR Campus en dit betekent ook ongeveer 650 extra banen in alle bijkomende economische activiteit. Hier moet op veel vlakken door Veenendaal op ingespeeld kunnen worden. Als Veenendaal hebben we met de ICT Campus ook een mooie inbreng en rol te spelen in de regio. Zowel bij de Regiodeal Foodvalley, de strategische agenda Foodvalley, Agrofood 2030 als het OnePlanet initiatief is het van belang om aangehaakt te zijn.

In Utrecht gaat de komende jaren veel spelen. De provincie werkt als een van de laatste provincies van Nederland aan een ROM (Regionale Ontwikkelings Maatschappij). Naast de introductie van de ROM zal de rol van de EBU (Economic Board Utrecht) ook gaan verschuiven. Naar verwachting zal de landelijke overheid steeds meer funding voor regio’s gaan organiseren via de ROM’s. Reden genoeg om ons duidelijk te melden bij het provinciehuis.

Veenendaal ligt dicht tegen Ede aan, we werken al veel samen in de regio, maar dit kan en moet nog beter! Steeds meer zaken worden binnen de Foodvalley regionaal opgepakt. Thema’s als mobiliteit, energietransitie en circulaire economie worden in Foodvalley verband beetgepakt. Deze bestuurlijke regionale aanpak verdient ook een regionale counterpartner vanuit de ondernemers. Dit doen we in de Foodvalley middels de Federatie Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV): de 8 samenwerkende bedrijvenkringen uit de Foodvalley. Wij zetten ons in voor een verdere professionalisering daarvan.

Innoveren & Excelleren
Ondernemen is vaak een eenzaam beroep. Veel zaken moet je zelf uitzoeken. Het is daarom van belang dat ondernemers elkaar opzoeken, ervaringen uitwisselen, samenwerkingen aangaan en met elkaar leren of blijven innoveren en excelleren. De digitalisering, de energietransitie en milieumaatregelen vragen om steeds meer creativiteit van de ondernemers. Met de BOV Business School, onze bijeenkomsten en community vorming op Chainels doen we hier als BOV al het nodige aan. Maar daarnaast gebeurt er op dit vlak ook veel op regionaal niveau met innovatiemakelaars, experttafels, regionale programma’s en innovatievouchers. Wij willen u via berichtgeving op Chainels van deze zaken op de hoogte houden.

Doe vooral mee!
In Veenendaal zijn we met de BOV behoorlijk goed georganiseerd, op verschillende thema’s zijn al sterke commissies. Toch vergt excelleren als BOV en bedrijfsleven altijd extra inzet. Doe jij al mee? In een commissie bijvoorbeeld? Op een onderwerp waar jij iets bij kunt dragen of juist iets bij wilt leren? Ik laat me graag verrassen en de koffie staat klaar!

Gerrit Valkenburg,
voorzitter Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal


Gepubliceerd op: 14 Mei 2019