Ga terug naar alle blogs

Werelddoelen helpen je vorm te geven aan MVO-beleid

Think global, act local. Een beter milieu begint bij jezelf. Groot denken, klein beginnen. Zomaar wat kreten die je kan roepen als het gaat om de werelddoelen en het belang van deze doelen voor het lokale bedrijfsleven.

Werelddoelen? Ja, in 2015 zijn er ambitieuze doelen afgesproken waaraan gewerkt gaat worden om de wereld er in 2030 leefbaarder op te maken. Deze doelen zijn onder leiding van de Verenigde Naties in samenwerking met bedrijfsleven en NGO’s opgesteld en ze werden in 2015 gepresenteerd in New York. Het was een indrukwekkend feestje met de aanwezigheid van Beyoncé, Bill Gates, Bono en natuurlijk ook Mark Rutte.

Een eerste blik op de werelddoelen leert dat ze belangrijk zijn, maar niet nieuw. Het uitbannen van armoede, geen honger, waardig werk en economische groei, verantwoorde productie en consumptie: het zijn geen verrassende onderwerpen als je de afgelopen jaren het nieuws hebt gevolgd. Wel bijzonder is de overeenstemming tussen overheden, bedrijfsleven en NGO’s over de prioriteiten en de wil om samen te werken om deze doelstellingen te behalen.

De VN-lidstaten zijn verantwoordelijk voor het behalen van doelstellingen, maar iedereen wordt opgeroepen een bijdrage te leveren: bedrijfsleven, (de-)centrale overheden, kennisinstellingen, politiek, jongeren en maatschappelijk veld. Dat is eigenlijk de les die geleerd is bij de voorganger van de SDG’s, de Millenium Goals: er is een brede aanpak en betrokkenheid nodig.

Maar goed, doelen op wereldnivo. Wat kunnen we hier als lokale ondernemer mee doen?
– Heb je een duurzaamheidsstrategie en –programma? Top, ga daar mee door!
– Hik je aan tegen het zetten van de eerste stappen op het gebied van duurzaamheid, dan bieden de SDG’s een mooi startpunt.
Als de zeventien doelen je iets leren, dan is het vooral hoe breed duurzaamheid is en waar de prioriteiten liggen. Ga na aan welke doelstellingen je als bedrijf een bijdrage kan leveren (wees wel selectief) en maak daar een plan voor.

Verbinding, samenwerking, partnerships. Het zijn belangrijke thema’s bij de SDG’s. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder, is de gedachte. Zoek de verbinding met maatschappelijke organisaties, met overheden. Het zou mooi zijn als voor Veenendaal de 5 belangrijkste SDG’s vastgesteld zouden worden om samen aan te gaan werken. Dat is lastig, maar het proberen waard. Daar ligt een mooie uitdaging voor de BOV.

Deze maand kunnen weer Veenendaalse bedrijven genomineerd worden voor de MVO-prijs. Bij de beoordeling staan de SDG’s centraal. Laat je door het nominatieformulier inspireren. Wellicht nomineer je je eigen bedrijf wel. Mag.

Jeroen de Jong,
secretaris jury MVO-prijs Veenendaal

Meer informatie over de SDG’s:

http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/

en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

 

 


Gepubliceerd op: 15 November 2018