Energieconvenant

De gemeente en het Veenendaalse bedrijfsleven gaan voor de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben ze in de zomer van 2017 een energieconvenant afgesloten. De bedrijven die zich aangesloten hebben, krijgen hulp om van start te gaan.

Teller staat op ruim 100
Energiemaatregelen leveren ondernemers financieel voordeel op en uiteindelijk hebben meer dan 100 enthousiaste ondernemers zich aangesloten bij het energieconvenant. Na het ondertekenen van het Energieconvenant hebben deze ondernemers 6 maanden de tijd om een plan van aanpak op te stellen en dit plan in 3 jaar uit te voeren.

Gemeente handhaaft actief
Bedrijven moeten zich al jaren houden aan de landelijke regelgeving die het nemen van energiemaatregelen verplicht. Hier is in het verleden niet op gehandhaafd, maar dit is veranderd, want de Omgevingsdienst controleert inmiddels 50 bedrijven per jaar extra. Alleen voor bedrijven die het Energieconvenant getekend hebben, wordt deze handhaving opgeschort mits zij zich wel aan het afgesproken tijdpad houden: binnen 6 maanden een plan van aanpak gereed hebben en de maatregelen daaruit binnen 3 jaar realiseren.

Lees het Energieconvenant_Veenendaal