Fiscale fietsregelingen

Er zijn diverse fiscale regelingen die bedoeld zijn om het fietsgebruik van werknemers te stimuleren. U kunt het beste met uw accountant overleggen welke regeling voor u het meest gunstig uitpakt, maar we zetten er vast een paar voor u op een rij:

Vergoeden van fietskilometers
• De werkgever mag tot € 0,19 per km belastingvrij vergoeden voor zowel woon¬werk-verkeer als zakelijke ritten.
• Vergoedt de werkgever geen reiskosten of minder dan € 0,19 per km, dan kan de werkgever een bedrag ter hoogte van deze belastingvrije vergoeding aan de werknemer uitkeren en tegelijkertijd dit bedrag in mindering brengen op zijn bruto loon.
• De belastingvrije vergoeding heeft geen invloed op de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Ter beschikking stellen van een fiets; een fiets van de zaak
• De werkgever kan een fiets ter beschikking stellen aan de werknemer voor zijn woon¬werk-verkeer en zijn zakelijke ritten. De werkgever bepaalt zelf of de werknemer de fiets ook voor privédoeleinden mag gebruiken.
• Het aankoopbedrag exclusief btw is een investering en kan door de werkgever over 5 jaar worden afgeschreven met een restwaarde van 10%.

Bruto-Netto Voordeel
• De werknemer kan via de werkgever een fiets kopen die hij betaalt met een bruto loonbestanddeel, zoals vakantiegeld, bonussen of tegen inlevering van vakantiedagen.
• De aanschafwaarde van de fiets (inclusief btw) komt ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
• De werkgever kan er voor kiezen een bijdrage te doen waardoor de fiets maar gedeeltelijk door de werknemer wordt betaald.
• De werkgever mag naast deze regeling gewoon de reiskosten belastingvrij blijven vergoeden tot € 0,19 per km.

Cadeaufiets
• De werkgever koopt een fiets en geeft deze aan de werknemer. De werknemer betaalt geen bijdrage.
• De aanschafwaarde van de fiets inclusief btw komt volledig ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Renteloze lening
• De werkgever leent het aankoopbedrag voor een fiets aan de werknemer.
• De medewerker betaalt geen rente. Het rentevoordeel voor de werknemer is onbelast. De werknemer kan de lening aflossen door middel van nog niet ontvangen onbelaste reiskostenvergoeding.

Cafetariaregeling
De werkgever kan een fiets ter beschikking stellen aan de werknemer waarbij de werknemer een deel van de leasekosten betaalt uit zijn of haar bruto loon. Omdat de werknemer een fiets van de zaak heeft, vervalt wel de vaste reiskostenvergoeding. De regeling valt buiten de werkkostenregeling en biedt financiële voordelen voor zowel werkgever als werknemer.