Geschiedenis

De start: grote bedrijven
Op 27 maart 1956 wordt de Fabrikantenverenging Veenendaal opgericht. Alleen industriële bedrijven met minstens 50 medewerkers kunnen lid worden. Begin jaren ’80 wordt de naam gewijzigd in Industrieel Kontakt Veenendaal (IKV), ligt de grens op 25 medewerkers en kunnen ook niet-industriële bedrijven lid worden.

Jaren ’80: het MKB
Op 6 december 1982 start het Bedrijven- en Beroepencontact Veenendaal (BBV): een belangenvereniging voor kleinere industriële ondernemingen en dienstverlenende bedrijven en beroepen. Terwijl het IKV zich steeds meer richt op belangenbehartiging richting de overheid, organiseert de BBV jaarlijks een aantal bijeenkomsten met als voornaamste doel: netwerken.

Eerste samenwerking
In 1987 zoeken beide verenigingen contact en stellen zij een Gentlemen’s Agreement op om meer te gaan samenwerken. Het streven is om op termijn te fuseren. De voornaamste doelstellingen zijn ten eerste het onderling contact tussen de leden bevorderen (netwerken) en ten tweede het Veenendaalse bedrijfsleven vertegenwoordigen naar de overheid, de Kamer van Koophandel, werkgeversorganisaties en de zusterverenigingen in de regio.

1994: BedrijvenKring Veenendaal
Dit resulteert uiteindelijk in de oprichting van de BedrijvenKring Veenendaal (BKV) op 13 december 1994. De belangenbehartiging voor ondernemers uit de handel, industrie en zakelijke dienstverlening is de grootste taak, terwijl het onderling contact tussen de leden versterkt wordt tijdens diverse bijeenkomsten, zoals

  • de Nieuwjaarsbijeenkomst met vanaf 2014 de uitreiking van de MVO-prijs Veenendaal,
  • de Haringparty met de uitreiking van de Zilveren Haring,
  • lunchbijeenkomsten met interessante sprekers,
  • een bedrijfsbezoek,
  • workshops en masterclasses van de BKV Business School,
  • het Duurzaam Ondernemen Event DOE,
  • de Beursvloer Veenendaal.

Coöperatieve Verenigingen Bedrijventerreinen
Op 1 maart 2008 is er een Ondernemersfonds in Veenendaal opgericht. Dit Ondernemersfonds wordt gefinancierd door middel van reclamebelasting op de bedrijventerreinen. Ieder bedrijventerrein heeft een Coöperatieve vereniging, bestuurd door ondernemers. Zij beslissen waar het geld uit het Ondernemersfonds aan besteed wordt. Op deze wijze betalen vrijwel alle ondernemers mee aan collectieve activiteiten op het gebied van o.a. parkmanagement, beveiliging, evenementen, promotie, inrichting, schoonmaak en bereikbaarheid. Tegelijk wordt er voordeel voor de ondernemers behaald via o.a. centrale inkoop.

2018: Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal
Omdat de strategische belangenbehartiging van de BKV en de operationele belangenbehartiging door de Coöperatieve Verenigingen in elkaars verlengde liggen, gaan deze partijen in 2017 aan de slag om te komen tot één organisatie. Dat is de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) geworden, die op 8 januari 2018 officieel gelanceerd is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Met ruim 850 leden is de BOV één van de grootste lokale ondernemersverenigingen in Nederland.