Missie en visie

Missie
We behartigen en bevorderen de belangen van onze leden, wanneer een gezamenlijk optreden nodig of wenselijk is. Dat doen we strategisch en – via de Coöperatieve Verenigingen van de Bedrijventerreinen – ook operationeel. Vanuit de overtuiging dat we

  • samen sterker staan,
  • samen zaken beter kunnen regelen en
  • samen meer voordeel kunnen behalen.

Visie
Door vanuit een sterke organisatie van plaatselijke ondernemers de verbinding te zoeken met onderwijs en overheid in de regio FoodValley willen we het economisch klimaat verder versterken.