Ga terug naar alle nieuwsberichten

Circulaire economie is niet enkel recycling

Onze lineaire economie is al langere tijd niet houdbaar. Om te komen tot een circulaire economie is het van belang dat er niet alleen een verandering van systeem plaatsvindt, maar ook een verandering in denkwijze. Het is duidelijk dat een circulaire economie wat anders is dan enkel recyclen. Het is een systeem waar van begin tot einde nagedacht wordt over een product en de wijze van produceren. Aan de hand van de zeven ‘R-en’ kan bepaald worden hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze in de kringloop gehouden kunnen worden:

  • Rethink + Reduce: anders denken over productie en processen
  • Redesign: anders ontwerpen, bijvoorbeeld door vóór productie al rekening te houden met hergebruik en recycling
  • Re-use: de mogelijkheid van het hergebruiken van een product
  • Repair en remanufacturing: reparatie en onderhoud van producten
  • Recycling: het verwerken en hergebruiken van materialen
  • Recover: energie terugwinnen uit materialen
  • Re-disposal: afval storten zoveel mogelijk voorkomen, het in de keten houden van grondstoffen en producten staat voorop

De belangrijkste elementen van een circulaire economie
Om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde definitie is het, als producerend bedrijf, noodzakelijk om de belangrijkste elementen van de circulaire economie helder voor ogen te houden.

Binnen een circulaire economie ligt de nadruk op hoogwaardig (her-)gebruik en recycling, het gebruiken van hernieuwbare energie, het benutten van natuurlijk kapitaal, nieuwe verdienmodellen (betalen voor gebruik in plaats van bezit), verandering van productontwerp en samenwerking in de keten. Echter is het ook goed om zelfs buiten de eigen keten te kijken naar mogelijke samenwerkingen.

Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bijvoorbeeld als grondstof dienen voor de eigen productie. Daarnaast kan het denken buiten de keten en het omarmen van ideeën van andere bedrijven leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen de veranderlijkheid van de markt én het aanboren van nieuwe markten en doelgroepen. Samenwerken is dus van het grootste belang én kan deuren openen die anders gesloten blijven. Bron: blog.tarkett.nl

Praktijkvoorbeelden 


Gepubliceerd op: 9 Februari 2021