Ga terug naar alle nieuwsberichten

GS Gelderland en GS Utrecht op werkbezoek in Regio Foodvalley

De Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Utrecht brachten gisteren een werkbezoek aan Regio Foodvalley. De regio ligt op de grens van beide provincies. Hier trekken de provincies samen met het Rijk, waterschap en gemeenten op bij grote uitdagingen zoals verstedelijking, de transitie van de landbouw en het landelijk gebied vanwege de druk op de natuur (stikstof, verdroging, klimaatadaptatie en waterkwaliteit) en energietransitie en netcongestie (de druk(te) op het elektriciteitsnetwerk).

De vraagstukken gaan over de provinciegrenzen heen en vragen een integrale gebiedsgerichte aanpak door alle overheden samen. Regio Foodvalley grenst aan stikstofgevoelige Natura2000-gebieden zoals de Veluwe en het blauwgraslandreservaat “Binnenveld” tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. 

Het werkbezoek startte in Rhenen. Ilse Voskamp van Wageningen University & Research (WUR) presenteerde daar de stand van zaken van een gezamenlijk project “Vallei/Veluwe 2120” met mogelijke opties van klimaatadaptatie voor de ruimtelijke ontwikkeling. Ook werd stilgestaan bij de groeiende fileproblematiek op en rond de Rijnbrug mede als gevolg van de bouw van 50.000 woningen die de komende jaren in Foodvalley en Rivierenland verrijzen. Zonder maatregelen op en rond de Rijnbrug neemt die fileproblematiek steeds verder toe. Beide provincies hebben samen 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig oplossen van het fileprobleem en vragen mede namens regio’s, gemeenten en verschillende ondernemers- en transportorganisaties aan het Rijk om het resterende bedrag bij te dragen.

Van Rhenen ging het gezelschap naar het centrum van Veenendaal waar men werd bijgepraat over de binnenstedelijke woningbouwopgaven rondom de Spoorzone Veenendaal. Vervolgens stopte men bij het Informatiecentrum Veenendaal-Oost. Hier spraken dijkgraaf Marijn Ornstein en Hoogheemraad Frans ter Maten van het Waterschap Vallei en Veluwe over het belang van een goede waterhuishouding voor woningbouwopgaven en wat dit betekent voor de verstedelijkingsopgaven in Regio Foodvalley.

Bereikbaarheid
Wethouder Engbert Stroobosscher (Veenendaal) en wethouder Peter de Pater (Ede) vertelden over… lees hier verder


Gepubliceerd op: 3 November 2022