Ga terug naar alle nieuwsberichten

Netcongestie TenneT teruglevering elektriciteit

Op 12 oktober maakten TenneT en Stedin bekend dat er in de provincie Utrecht beperkingen van kracht zijn geworden voor het terugleveren van elektriciteit op het stroomnet. Het hoogspanningsnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht zit aan de maximale grens van wat kan worden getransporteerd, rekening houdend met de afgesproken projecten en hun gecontracteerde transportcapaciteit. Deze beperkingen gelden óók voor Veenendaal.

Naar aanleiding van deze problematiek heeft Stedin een document opgesteld waarin verder is toegelicht wat de oorzaken en gevolgen van deze beperkingen zijn. Recent heeft het college van B&W van Veenendaal een raadsinformatiebrief verstuurd waarin is aangegeven wat dit voor Veenendaal betekent.

Kort samengevat betekenen deze beperkingen voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting (>3 x 80 Ampère) dat de mogelijkheden voor het terugleveren van stroom op het net (bijvoorbeeld door inzet van zonnepanelen) aanzienlijk beperkt wordt.

Voor bijv. het plaatsen van warmtepompen en laadpalen en elektrisch aangedreven productieprocessen levert de huidige situatie geen problemen op en ook niet voor het terugleveren op een kleinverbruiksaansluiting (tot ong. 200 zonnepanelen aan teruglevering mogelijk als kleinverbruiker).

Vermoedt u dat de beperkingen invloed hebben op een initiatief van uw bedrijf? Neem dan het document van Stedin en de raadsinformatiebrief door. Heeft u een project wat mogelijk getroffen wordt door deze maatregelen, dan verzoeken we u het volgende:

 1. Geef aan de gemeente door dat uw initiatief hierdoor geraakt wordt. Dit kan door een mail te sturen naar karin.van.hensbergen@veenendaal.nl en daarin het volgende aan te geven:
  1. Bedrijfsnaam
  2. Contactgegevens
  3. Omschrijving van uw initiatief (type en omvang van het initiatief)
  4. Status van het initiatief
 2. Overweeg alvast om alsnog een aanvraag voor teruglevering te doen. Als er extra capaciteit vrijkomt, wordt die op volgorde van binnenkomst toegedeeld.
 3. Het energieloket voor bedrijven kan u helpen bij praktische vragen over verduurzaming. U kunt alvast met Teun van Roekel contact opnemen om te kijken wat verstandig is in uw situatie.

De gemeente Veenendaal gaat in samenwerking met de BOV n.a.v. uw melding inventariseren of het initiatief zo ondersteund kan worden dat het (mogelijk in gewijzigde vorm) toch doorgang kan vinden. Denk daarbij aan het afvlakken van pieken en het zo inrichten van het systeem dat de opwek volledig voor eigen gebruik toegepast kan worden. Meld uw initiatief dus vooral aan!


Gepubliceerd op: 5 November 2021