Ga terug naar alle nieuwsberichten

Petitie om verbreding Rijnbrug toch door te laten gaan

Als BOV zetten we ons al jaren in voor goede bereikbaarheid van Veenendaal in het algemeen en de bedrijventerreinen in het bijzonder. Niet alleen hebben we ons sterk gemaakt voor verbreding van de Rondweg Oost, maar daarmee samenhangend ook voor verdubbeling van het aantal rijstroken op de Rijnbrug bij Rhenen. Tot ieders verbijstering kwam de provincie Gelderland onlangs terug op de eerder gedane financiële toezeggingen voor verbreding van de Rijnbrug.

Aanvullend aan onze inspanningen op bestuurlijk niveau, delen we graag deze oproep om een online petitie te ondertekenen. De SGP in Rhenen is deze gestart, waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen om haar belofte mee te betalen aan de verbreding van de Rijnbrug alsnog na te komen.

Twee maanden geleden werd bekend dat de verbreding van de Rijnbrug veel duurder uitvalt dan begroot. Daardoor hangt het project nu aan een zijden draadje. De provincie Gelderland meldde dat de opgelopen kosten niet meer in verhouding staan tot het resultaat. Ook kan niet worden uitgesloten dat er nog meer kostenstijgingen komen.

Lees ook: Verbreding Rijnbrug veel duurder: provincie Gelderland houdt hand op de knip, Rhenen verbijsterd

‘Argumenten provincie Gelderland ongeloofwaardig’
De gemeente Rhenen reageerde destijds verbijsterd over deze aankondiging en nu mengt ook de SGP zich. “Ik roep alle betrokken burgers, bedrijven, organisaties en politici die te maken hebben met de fileproblematiek op de Rijnbrug op om deze petitie te ondertekenen zodat de provincie Gelderland alsnog haar afspraken nakomt”, laat lijsttrekker Bart van der Tang weten.

Lees verder


Gepubliceerd op: 16 December 2021