Ga terug naar alle nieuwsberichten

Regio Deal Foodvalley werkt aan een duurzaam voedselsysteem

In de Regio Deal Foodvalley hebben overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen hun krachten gebundeld. Met de vierjarige samenwerking zetten de partners in op het versnellen van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Het programma stimuleert daarmee de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Zo benutten we economische kansen en werken we tegelijkertijd aan welzijn én welvaart in de regio. De samenwerking is gericht op toekomstbestendige landbouw, gezonde voeding en het versterken van de kennis- en innovatiekracht in de regio.

Boer aan het Roer
Agrariërs en hun leveranciers staan centraal in de Proeftuin van Boer aan het Roer. Samen met het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen werken ze aan oplossingen en concrete innovaties op het gebied van emissiereductie, circulair veevoer en bodemverbetering en waterkwaliteit. De Proeftuin bestaat uit labs, proefstallen of -bedrijven, pilotbedrijven, referentiebedrijven en demo-bedrijven. In de Proeftuin is plaats voor 70 pilots en inmiddels zijn de eerste drie pilots gestart. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe, duurzame, verdienmodellen om de landbouw toekomstbestendiger te maken.

Werk maken van gezonde voeding
Ongezond eten is overal verkrijgbaar en overgewicht wordt een steeds groter probleem. Maar ook bij chronisch ziekten is goede voeding belangrijk. De Regio Deal Foodvalley maakt daarom werk van gezonde voeding. Want gezonde voeding helpt inwoners en werknemers gezond en vitaal te blijven. Onder het motto ‘Gezonde voeding van prille start tot oude dag’ werken universiteiten samen met ziekenhuizen, zorginstellingen, wijken, MKB-bedrijven en restaurants. Via pilots en het testen van vernieuwende concepten werken we aan een omgeving die mensen verleidt tot het eten van gezond en duurzaam voedsel.

Delen in kennis en innovatie
De derde pijler in de Regio Deal zet in op versterking van het kennis- en innovatiecluster in de regio. Want om gezond en duurzaam voedsel te produceren, hebben bedrijven kennis nodig. 

Lees hier verder

Bron en beeld: Regio in Bedrijf


Gepubliceerd op: 18 Februari 2021