Ga terug naar alle nieuwsberichten

Resultaten 3de ondernemerspeiling Provincie Utrecht

Hierbij informeren we u over de uitkomsten van de 3e Ondernemerspeiling impact corona regio Utrecht, die in november 2020 door 2.089 ondernemers in de regio Utrecht is ingevuld.

Een op de tien ondernemers denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen. In de horeca- en cultuursector is men relatief negatief gestemd over de toekomst. Anderzijds ziet een op de twaalf ondernemers juist groei van het bedrijf. Dit blijkt uit de derde ondernemerspeiling provincie Utrecht over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. In deze enquête zijn de gevolgen van de harde lockdown (sinds 15 december 2020) niet verwerkt.

Rapportage 3de coronapeiling Utrecht

Negatieve gevolgen
Een ruime meerderheid van de ondernemers (77%) verwachtte in november 2020 effecten voor de bedrijfsvoering als gevolgen van het coronavirus. Dit is meer dan bij de vorige meting (juli 2020). Drie op de tien ondernemers (31%) hadden last van het wegvallen van orders. 10% had liquiditeitsproblemen en 15% verwachtte die op korte termijn te krijgen. Over oktober 2020 noteerde 58% van de ondernemers een lagere maandomzet dan in oktober 2019. Dat beeld was vergelijkbaar met de tweede peiling maar duidelijk positiever dan in de eerste peiling.

Om huisvestingskosten structureel te verlagen, zette een op de tien ondernemers stappen door de huur geheel of gedeeltelijk op te zeggen of het pand te koop te zetten.

Werkgelegenheid
Bij bijna twee derde (64%) van de ondernemers met personeel heeft het coronavirus gevolgen op de werkgelegenheid binnen het bedrijf. 13% nam afscheid van personeel of was dat van plan te doen. Daarnaast had 17% meer personeel dan werk, maar werden medewerkers in dienst gehouden. Bij een op de tien ondernemers (10%) was er ook groei: zij namen juist medewerkers aan.
In de horeca- en cultuursector neemt 21% van de bedrijven afscheid van medewerkers of heeft dit al gedaan.

Steunmaatregelen
De bestaande landelijke hulpvormen zijn voor 63% van de ondernemers voldoende. Een deel van de ondernemers (16%) heeft behoefte aan belastingvrijstellingen. In de horeca- en cultuursector heeft de helft van de ondernemers (49%) behoefte aan extra landelijke steun. De bestaande regionale hulpvormen zijn voor 57% van de ondernemers voldoende. De grootste wens van ondernemers (15%) is de opschorting van gemeentekosten zoals heffingen, leges en huur.

Steunmaatregelen regio Utrecht
In de regio Utrecht hebben provincie Utrecht en gemeenten een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers en werknemers door de coronacrisis te helpen, aanvullend op wat landelijk al gebeurt. Het URECA-loket (Utrecht Regio Economische Corona Alliantie) bemiddelt ondernemers naar juridische, fiscale en bedrijfsadviseurs. Ondernemers en bedrijven met een grotere behoefte, kunnen een voucher aanvragen voor een uitgebreider adviestraject.

Lees verder


Gepubliceerd op: 1 Februari 2021