Ga terug naar alle nieuwsberichten

Spitsmijden op het stroomnet

Steeds meer ondernemingen ondervinden moeite om op het elektriciteitsnet te worden aangesloten als ze willen verduurzamen en bijvoorbeeld van het gas af willen. Om dit te ondervangen investeert landelijk netbeheerder komende tien jaar alleen al ca. 13 miljard euro om het netwerk te versterken en verder uit te breiden. Daarnaast zullen we in de toekomst ook veel slimmer met het elektriciteitsnet moeten omgaan om ruimte te creëren. Daarom gaat netbeheerder TenneT -in samenwerking met de regionale netbeheerders en ondernemersorganisaties- onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op piekmomenten en flexibeler met stroom om te gaan (‘spitsmijden’).

Extra ruimte vrij maken voor elkaar
VNO-NCW en MKB-Nederland; ‘Het stroomnet kan slimmer worden benut door bedrijfsprocessen juist wel of juist niet laten draaien. Met dit spitsmijden valt naar verwachting veel extra ruimte te creëren waardoor andere ondernemers toch kunnen worden aangesloten en we de verduurzaming van Nederland vol kunnen doorzetten. We werken graag met TenneT samen om de mogelijkheden hiertoe uit te breiden en de eerste ervaringen hiermee in Limburg en Brabant met onze leden zijn positief, al kan het lang niet bij alle ondernemingen, bijvoorbeeld door hele specifieke bedrijfsprocessen. Ondertussen moeten we met de overheid zorgen dat vergunningsprocessen korter worden en we alles doen om investeringen in een slimmer robuuster stroomnet te versnellen.’

Lees meer

 


Gepubliceerd op: 18 November 2022