Ga terug naar alle nieuwsberichten

TEK aangepast: van 12 naar 7%

De regeling TEK (Tegemoetkoming Energiekosten ) is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit. Dit betekent dat het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen, omlaag gaat van 12,5% naar 7%.

Het kabinet heeft eerder aangegeven nog tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarom, en vanwege EU-staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het 2e kwartaal van 2023. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Doelgroep TEK blijft gelijk, lager percentage energie-intensiviteit
Op basis van de al aangekondigde gedetailleerdere uitwerking stelt het kabinet nu vast dat het niet terecht is om de energiebelasting – een vast deel van de energiekosten dat niet in dezelfde mate sterk stijgt als de verbruikskosten – een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald. Dat verandert niets aan de doelgroep van de TEK: enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. 

Lees hier het hele artikel


Gepubliceerd op: 11 November 2022