PAS

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gevolgen voor zowel grote als kleine bedrijven op Bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp, omdat dit direct grenst aan Natura-2000 gebied Binnenveld.

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal wil u ontzorgen door twee PAS-inloopdagen te organiseren waar u ter plekke kunt laten controleren of uw bedrijf vergunningplichtig is. Deze quickscan kost u niets en wordt bekostigd uit de reclamebelasting. U heeft hierover een brief ontvangen en op deze pagina vindt u de documenten die tijdens de informatieavonden op 26 maart en 4 april zijn toegezegd.

Aanmelden voor de gratis quickscan kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar : luc.verhees@tauw.com.

Leaflet PAS 

 

Presentatie Provincie Utrecht informatieavond 

 

 Vragen en antwoorden inclusief Handleiding Aerius