Ga terug naar alle blogs

FoodValley meets Central Denmark Region

Met een uitgebalanceerde groep vertegenwoordigers van de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) uit de FoodValley waren we 3 dagen te gast in de Central Denmark Region.

In eerste instantie zou je misschien denken: Waarom in Denemarken en waarom daar aanwezig als ICT Valley / ICT Campus?

Waarom Central Denmark Region
Het waarom in de Central Denmark Region begint eigenlijk bij het kantoor van de FoodValley in Brussel. Daar wordt gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk van de regio FoodValley, het onder de aandacht brengen van de FoodValley en waar mogelijk financiële middelen aanvragen voor projecten. 

In de EU wordt voor het inbrengen van middelen de laatste jaren steeds meer gevraagd naar samenwerking tussen regio’s in de EU als voorwaarde voor deelname. Om die reden is er onderzoek gedaan naar de regio’s waarmee FoodValley zou kunnen optrekken. Er komen dan 4 regio’s sterk in aanmerking waarbij de Central Denmark Region als krachtigste naar voren komt.
Dit komt door de aanwezigheid van een Food Cluster, de Aarhus University, de goed ontwikkelde triple helix, de daar sterk aanwezige verbinding tussen Food en Health en de betrokkenheid van het ICT Cluster daarin.
Om die reden is er dus voor gekozen om de Central Denmark Region als eerste te bezoeken en daar te verkennen hoe de beide regio’s in Brussel middels een gezamenlijke aanvraag samen kunnen optrekken en tevens van elkaar te kunnen leren op het ontwikkelen en faciliteren van innovatie, cross-overs en campus ontwikkeling.

Waarom ICT Valley / ICT Campus betrokken
Het waarom dan aanwezig als ICT Valley / ICT Campus is al grotendeels voelbaar in het stukje hierboven. Cross-overs tussen Food en Health zitten vrijwel allemaal boordenvol ICT oplossingen en hebben allemaal slimme ondernemers nodig om marktklare oplossingen te worden. De ICT Campus is een onmisbare schakel voor het toepasbaar maken van innovaties in Food en Health en de cross-overs daartussen. Laat onderstaande punten eens rustig op je inwerken:

 • Wereldvoedsel uitdaging (groei bevolking en groei welvaart vragen meer en hogere kwaliteit voedsel)
   
 • Health sector is een enorme sector en steeds meer ziekten zijn eetpatroon gerelateerd en/of kunnen worden bestreden/gedempt/genezen door betere afstemming tussen patiënt en de behoeften van zijn/haar lichaam aan specifieke voedingsmiddelen
   
 • Openheid, deelbaarheid, bescherming en toepassing van data zijn cruciaal voor Food en Health innovaties en ICT is daarbij onmisbaar

Wanneer je bovenstaande punten bekijkt als kansen voor de ICT sector in de FoodValley regio dan is direct duidelijk waarom we gedreven zijn om de uitgewisselde kennis om te zetten in concrete projecten waar de bedrijven die deelnemen aan ICT Valley / ICT Campus een mooie bijdrage aan kunnen leveren!

Concreet aan de slag
En dan kriebelt natuurlijk de vraag hoe je nu concreet hiermee aan de slag kunt!? Dit willen we gaan doen middels het inbedden van deze thema’s in het geplande programma van ICT Valley / ICT Campus:

 • Startersprogramma uitbreiden door samen met de WUR en CHE Food en Health casussen te verzamelen/presenteren waarmee studenten-startups, startups en bedrijven aan de slag kunnen
   
 • Geplande cross-over programma (6 cross-over events in 3 jaar) krijgt meer body vanuit de gelegde verbindingen en opgedane kennis tijdens deze reis
   
 • Vormen van een ‘innovatiegroep’ van ICT bedrijven die betrokken willen worden bij het cross-over programma
   
 • De voor innovatieprojecten/pilots beschikbare teams en middelen extra onder de aandacht brengen bij ICT bedrijven die zich willen inzetten op het gebied van Food en Health en de beschikbare middelen voor deze innovatieprojecten met ‘purpose’ uitbreiden

FoodValley
Naast deze voor de ICT sector concrete zaken heeft deze reis bijgedragen aan het aanscherpen van de richting die we als regio FoodValley opgaan en heeft het bijgedragen aan de betrokkenheid op en inzicht in het belang van een soepel werkende triple helix en ieders verantwoordelijkheid daarin. Wanneer je het als regio schopt tot in het regeerakkoord schept dat ook verantwoordelijkheid als FoodValley regio om te gaan/blijven werken aan een gezonde leefomgeving voor mensen en dieren!

Denk jij nu hier wil ik ook mijn bijdrage aan leveren? Laat je horen!


Gepubliceerd op: 12 December 2017