Ga terug naar alle nieuwsberichten

21 miljoen euro in nieuw provinciaal Energiefonds Utrecht

Vanaf januari 2018 is het  Energiefonds Utrecht beschikbaar voor bedrijven en ondernemers in de hele provincie Utrecht. De omvang van het nieuwe fonds bedraagt ruim 21 miljoen euro. Het fonds kan worden gerealiseerd door een bijdrage van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht.

Het Energiefonds maakt financiering mogelijk van energie-initiatieven, waarbij sprake is van marktfalen. Het fonds is gericht op MKB’ers, maar tot de mogelijkheden behoort ook financiering van een project van een b.v. of een energiecoöperatie. Op deze manier draagt het energiefonds bij aan de energietransitie.

Fondsuitbreiding naar hele provincie

Het nieuwe fonds is gebaseerd op het oude fonds, dat alleen voor initiatieven binnen de stad beschikbaar was. Uitbreiding van het fonds naar de hele provincie is nodig, omdat er nog steeds sprake is van marktfalen. Economisch interessante initiatieven worden niet of moeilijk gefinancierd, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van track record of van voldoende eigen vermogen. Juist in die situaties kan het Energiefonds het verschil maken.

Er is gekozen om het oude fonds uit te breiden omdat het bestaande fonds succesvol is, een grote naamsbekendheid heeft onder regionale ondernemers en omdat hiermee versnippering van middelen kan worden voorkomen.

Over het Energiefonds 

Het Energiefonds Utrecht is een revolverend fonds waaruit tijdelijk middelen beschikbaar worden gesteld tegen betaling van een (maat)schappelijk rentetarief. Deze middelen dienen in maximaal 15 jaar weer te worden terugbetaald. Het geld dat in het revolverende fonds terugvloeit, kan vervolgens opnieuw worden uitgezet voor energiebesparende/opwekkende initiatieven. Met een revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren.

Het Energiefonds Utrecht financiert alleen projecten die ondanks een kwalitatief goede business case en dito initiatiefnemer door reguliere marktpartijen niet of onvoldoende gefinancierd blijken te kunnen worden. Daarmee is het fonds nooit een concurrent van marktpartijen. We zijn veelal juist een partner: samen met reguliere financiers zoals banken maken we verduurzamingsprojecten mogelijk die anderszins op de plank zouden blijven liggen.

Kijk op www.energiefondsutrecht.nl voor meer informatie en voorwaarden.

Investeringsfondsen

Bent u op zoek naar financiering of hulp bij het aanscherpen van uw business case? De Economic Board Utrecht (EBU) biedt u een overzicht van verschillende regionale investeringsfondsen, waaronder het Energiefonds Utrecht.


Gepubliceerd op: 25 Januari 2018