Ga terug naar alle nieuwsberichten

Ambitie ongewijzigd: alle partijen samen verder met energietransitie Regio Foodvalley

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Daarom zoeken we in de regio hoe en waar we energie kunnen opwekken uit zon en wind. Dit staat beschreven in de ‘Regionale Energiestrategie’ (RES 1.0). De overheden – acht gemeenten, twee provincies en het waterschap – hebben in de afgelopen weken de RES 1.0 vastgesteld. Daarbij heeft een aantal partijen suggesties en wijzigingen voorgesteld.

Aan de RES is samengewerkt door overheden, ondernemers en energiecoöperaties, LTO en woningcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, een burgerforum, jongeren en netbeheerders. Deze partijen maakten op 9 juli afspraken hoe met die suggesties en wijzigingen om te gaan. Zij blijven onverkort achter de ambitie staan om in 2030 minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie op te wekken en aan de slag te gaan. Allen willen samen blijven werken. Oók aan uitdagingen en dilemma’s die er nog liggen.

Alle partijen onderschrijven het opwekken van duurzame energie door onder andere:

  • zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op geschikte daken en op bijvoorbeeld stortplaatsen of boven parkeerplaatsen en langs snelwegen en spoorlijnen
  • lees verder

Gepubliceerd op: 21 Juli 2021