Ga terug naar alle nieuwsberichten

Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley

Als Regio Foodvalley zich wil ontwikkelen tot een topregio, dan is een goede bereikbaarheid essentieel. Er is de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan het oplossen van verkeersknelpunten. Maar er kan samen nog meer gedaan worden. De nieuwe Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 laat zien dat het werken aan oplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan.

“De nieuwe bereikbaarheidsagenda is opgesteld in het licht van de huidige maatschappelijke bewegingen en technologische ontwikkelingen”, zegt Engbert Stroobosscher, wethouder in Veenendaal en regionaal portefeuillehouder Mobiliteit. “Voorheen keken we met name naar: Wat zijn de problemen en hoe gaan we die aanpakken? Nu kijken we ook naar waar kansen liggen voor een betere bereikbaarheid. Dan blijkt bijvoorbeeld dat we bestaande infrastructuur beter kunnen benutten.”

Lees meer


Gepubliceerd op: 21 Maart 2019