Ga terug naar alle nieuwsberichten

Concept advies: noordelijk deel Rondweg-oost als stedelijke weg

Het college van Burgemeester en Wethouders wil graag dat bij de toekomstige verbreding van de Rondweg-oost aandacht is voor leefbaarheid. Dit is te bereiken door het deel tussen de woonbebouwing vorm te geven als een stedelijke weg met een maximale snelheid van 70 kilometer per uur. Hierdoor ontstaat ruimte voor een goede inpassing waarbij zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de aanbevelingen vanuit de omgeving. Dit concept advies legt het college voor aan de gemeenteraad om vervolgens een definitief advies te kunnen indienen bij provincie Utrecht.

In oktober en november zijn twee bewonersavonden geweest waarin input is opgehaald over de ruimtelijke inpassing van de verbreding van de rondweg. Daarnaast is informatie ingewonnen bij de gemeenteraad. Tijdens de bijeenkomsten is ook informatie gedeeld over de tussenconclusies met betrekking tot het onderzoek naar de leefbaarheid en de (on)mogelijkheden met betrekking tot een lagere rijsnelheid op de Rondweg-oost. Op basis van alle ingebrachte informatie komt het college met het concept advies dat in zijn totaal uit gaat van:

–    Maximum snelheid van 70 kilometer per uur voor het noordelijk deel (tussen de Grift en A12) en maximaal 80 kilometer per uur voor het zuidelijk deel
–    Ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan 
–    Directe aansluiting wijk Groenpoort op de Rondweg-oost mogelijk maken 
–    Stedelijke inpassing 
–    Nadere uitwerking duurzaamheid en innovatie zoals inzet zonnepanelen, diffractors (geluidreducering langs de weg), smart mobility en andere innovatieve maatregelen
–    Groen, bomen en beplanting

Financiële bijdrage
Naast het inhoudelijke advies, stelt het college ook voor om een gemeentelijke bijdrage te leveren voor de ongelijkvloerse kruising. Deze bijdrage is nodig om de ongelijkvloerse kruising mogelijk te maken. De ongelijkvloerse kruising is een extra wens van de gemeente voor de leefbaarheid en een goede bereikbaarheid van Veenendaal-oost. Hiermee worden de huidige knelpunten opgelost. 
De bijdrage bestaat uit 5,25 miljoen euro van gemeente Veenendaal. Ook is de regio FoodValley om een bijdrage gevraagd uit het budget ‘mobiliteitsgelden’. Daarnaast zorgt de gemeente voor de inbreng van de benodigde gronden voor de verbreding. Totaal vertegenwoordigt de gemeentelijke inzet een waarde van 9,55 miljoen euro. 

Wethouder Engbert Stroobosscher: “Met de voorliggende voorkeursvariant is een balans gevonden die zorgt voor een toekomstgerichte oplossing voor zowel de leefbaarheid als bereikbaarheid van het oostelijk deel van Veenendaal. We zetten voor onze inwoners in op de aanleg van de stedelijke weg en een ongelijkvloerse kruising juist vanuit ons belang voor een goede leefbaarheid. We willen voorkomen dat er een 80 kilometer weg met een maaiveld aansluiting komt. Daarom investeren we mee om voor Veenendaal de beste oplossing haalbaar te krijgen.”

Vervolg
Dit voorstel wordt in januari 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad zal vervolgens een definitief advies vaststellen. Dit advies wordt overgedragen aan de Provincie Utrecht. De Rondweg-oost betreft namelijk een provinciale weg, de uiteindelijke besluitvorming ligt dan ook bij Provinciale Staten. 

Foto: Jeroen Bos Photography


Gepubliceerd op: 19 December 2018