Ga terug naar alle nieuwsberichten

Derde ondernemersenquête in de regio Utrecht

Als partners in economisch beleid willen Provincie Utrecht, EBU, MKB Nederland en VNO-NCW graag weten hoe u omgaat met de gevolgen van het coronavirus en hoe we u het beste kunnen ondersteunen. We begrijpen dat de nieuwe lockdownmaatregelen voor het bedrijfsleven ingrijpende gevolgen hebben. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om onze voorzieningen en dienstverlening zo goed mogelijk op uw behoefte af te stemmen.

De enquête omvat 15 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Uw antwoorden behandelen we volledig vertrouwelijk en zijn niet naar u te herleiden.

De vragen gaan over de gevolgen voor uw onderneming en uw personeel, de effectiviteit van bestaande maatregelen, en de kansen en bedreigingen van de anderhalvemetersamenleving.

 www.startvragenlijst.nl/ondernemersutrecht


Gepubliceerd op: 17 November 2020