Ga terug naar alle nieuwsberichten

Directeur Gert Boeve vertrekt bij Regio Foodvalley

Na intensief overleg tussen het bestuur van Regio Foodvalley en secretaris-directeur Gert Boeve over de toekomst, is in goed overleg besloten om deze toekomst gescheiden van elkaar voort te zetten. De heer Boeve zal zijn werkzaamheden per 1 juni neerleggen. Hij heeft deze functie  dan tweeëneenhalf jaar bekleed.

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.

Toekomstplannen
Als secretaris-directeur van Regio Foodvalley is Gert Boeve directeur van het regiokantoor en de eerste adviseur van het regiobestuur en van de Triple Helix. De afgelopen twee jaar heeft de heer Boeve veel energie gestoken in het doorontwikkelen van de regionale samenwerking. Het bestuur van Regio Foodvalley en Gert Boeve hebben de afgelopen maanden veelvuldig gesproken over de toekomstplannen van, en in de regio. Gert Boeve heeft daarbij uitgesproken toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. En het bestuur van Regio Foodvalley ziet dit als een kans om met een nieuw gezicht op deze belangrijke positie vorm en inhoud te geven aan de vele toekomstige ambities.

Dankbaar
Het bestuur van Regio Foodvalley is Gert Boeve veel dank verschuldigd. René Verhulst, voorzitter van het regiobestuur: “Gert Boeve heeft zich de afgelopen tweeëneenhalf jaar ingezet voor een solide regionale organisatie en goede toekomst voor de regio. De Regio Deal Foodvalley, met substantiële financiering voor de toekomst, vormt daarbij het hoogtepunt. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en de geboekte resultaten.”

Opvolging
Gert Boeve zal tot juni 2019 zijn kennis en kunde beschikbaar stellen voor Regio Foodvalley en zorgen voor een vloeiende overdracht van zijn werkzaamheden. Het regiobestuur hoopt binnen enkele maanden een definitieve opvolger aan te stellen.

Foto: Veenendaalse Krant


Gepubliceerd op: 13 Maart 2019