Ga terug naar alle nieuwsberichten

Doorontwikkeling regionale samenwerking energieloketten

Welke kant moet het de komende drie jaar op met de regionale aanpak van lokale energiebesparing en warmtetransitie? Oftewel: hoe moet het Regionaal Servicepunt Energie (RSE) zich verder ontwikkelen? Gemeenten, bedrijvencoalities en andere betrokkenen konden afgelopen zomer via een enquête en een onderzoek hun wensen en ideeën kenbaar maken. Het resultaat? Een nieuwe naam voor het RSE: Samenwerkende Energieloketten Foodvalley (SEF). Plus een plan van aanpak voor de periode 2021 – 2023.

Naamsverandering: RSE wordt SEF
SEF staat voor Samenwerkende Energieloketten Foodvalley. Dit gezamenlijke energieloket heeft als doel de samenwerking en kennisuitwisseling tussen regiopartners te bevorderen. Het SEF helpt regiogemeenten om inwoners en bedrijven te stimuleren duurzame stappen te zetten. Bijvoorbeeld met informatie voor lokale energieloketten, tools en menskracht. Sinds 2016 heette deze regionale samenwerking Regionaal Servicepunt Energie (RSE). Niet te verwarren met Regionale Energie Strategie (RES). De woorden “Servicepunt Energie” wekten de indruk dat het om de productie van duurzame energie gaat. Daarom is nu gekozen voor een duidelijker naam: SEF.

Waarom doorontwikkelen?

Lees verder


Gepubliceerd op: 15 December 2020