Ga terug naar alle nieuwsberichten

Economische monitor gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal heeft vanuit verschillende bronnen gegevens verzameld, geïnterpreteerd en deze vervolgens gebundeld tot de Economische Monitor 2018.

Deze monitor bevat vijf hoofdonderwerpen: de algemene ontwikkelingen, de economische structuur & dynamiek, de arbeidsmarkt, ruimte voor economische activiteiten en winkelstad Veenendaal. Aan de hand van deze onderwerpen worden de economische ontwikkelingen besproken. Ieder hoofdstuk bevat een onderwerp. De onderlinge samenhang tussen de vijf onderwerpen laat bepaalde oorzaakgevolg relaties zien. Waar mogelijk zal een vergelijking worden gemaakt met de ontwikkelingen in de regio FoodValley.

De structuur van de monitor is sinds de eerste editie uit 2014 niet veel veranderd. Juist doordat er sinds het opstellen van de eerste monitor structureel en periodiek gegevens zijn bijgehouden, zijn ontwikkelingen zichtbaar geworden. Door het aanhouden van dezelfde structuur en het verzamelen van dezelfde gegevens kunnen cijfers uit verschillende jaren goed met elkaar worden vergeleken. 

Door het succes van deze Economische Monitor heeft Veenendaal het initiatief genomen om samen met regio FoodValley een regionale economische monitor te ontwikkelen met economische gegevens over de regio.


Gepubliceerd op: 18 Oktober 2018