Ga terug naar alle nieuwsberichten

Energiebesparingsplicht

In samenwerking met de gemeente Veenendaal, Odru en BOV vond op maandag 15 april de bijeenkomst Energiebesparingsplicht plaats op het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan bod. 

Geldt de informatieplicht ook voor u?
Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Inrichtingen die geen informatieplicht hebben

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Wat houdt de informatieplicht in?
Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds 28 februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht?
U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

  • 28 februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
  • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
  • 19 maart 2019: webinar Informatieplicht en eLoket
  • april 2019: de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit treedt in werking
  • mei 2019: XML-upload eLoket voor meerdere inrichtingen beschikbaar
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket kunt rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht.

Gepubliceerd op: 17 April 2019