Ga terug naar alle nieuwsberichten

Foodwaste bestaat niet!

Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang op weg naar een circulaire economie. Wist je dat de impact op klimaatverandering in Nederland van voedsel dat uiteindelijk niet wordt geconsumeerd ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten bedraagt?

Diverse partners van de Taskforce SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING willen van Nederland één van de eerste landen maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. Het ministerie van LNV financiert een voucherregeling vanuit haar betrokkenheid bij de Taskforce. Deze regeling betreft het opzetten, coördineren en uitvoeren van een business cases om voedselverspilling in de keten (bij bedrijven) tegen te gaan. Het gaat om vraaggerichte reststroom- en verspillingsinnovaties gefinancierd door vouchers.

RCT Gelderland, Regio FoodValley en Provincie Gelderland nodigen u uit deel te nemen aan de Experttafel voor AgriFood ondernemers over het tegengaan van voedselverspilling. Klik HIER om u aan te melden voor deze bijeenkomst op dinsdag 6 november van 15 – 19 uur in De Eekhoeve in Veenendaal. 


Gepubliceerd op: 29 Oktober 2018