Ga terug naar alle nieuwsberichten

Goedbezochte lunchbijeenkomst

Een kleine 80 ondernemers kwamen af op de lezing in de Veenderhoeve over Nieuwe Businessmodellen voor het MKB. BOV-voorzitter Wim Werkman gaf na het welkom het woord aan Dick Tool, die als nieuwe voorzitter van de commissie BOV Business School deze meetings zal leiden. Hij neemt het stokje over van Gerrit Valkenburg, die wel contactpersoon tussen commissie en bestuur blijft. Verder zitten in de commissie Michiel van de Watering, Linda Lex en Edward van Leeuwen van gemeente Veenendaal.

Na de lunch schetste spreker Evert Jan van Hasselt, dat Henry Ford ooit begon met het beschikbaar stellen van een luxe product voor de grote massa. Het individu stond daarbij in de periferie en had eigenlijk maar één keus: koop ik of koop ik niet.

Dit systeem is uitgewerkt, zo betoogt van Hasselt. Het individu staat nu in het centrum en ondernemers moeten ondersteuning bieden in zijn nieuwe behoeften. Waardecreatie ontstaat niet meer door te concurreren op prijs maar door een platform te creëren, waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten. Dat kan zowel fysiek als virtueel zijn. De verkoop van producten of diensten komt daarbij in de periferie. Van Hasselt gebruikt het plein, zoals dat in de oudheid werd gebruikt als plaats om te ontmoeten, te communiceren en handel te drijven, als belangrijke metafoor.

Een ander belangrijk aspect is dat ondernemers los moeten laten dat zij zelf overal leiding aan moeten geven. ‘Denk als een tuinman: je geeft je planten geen opdracht om te groeien. Je faciliteert die groei.’

De aanwezige BOV-leden vulden allemaal een enquête in om aan te geven welke onderwerpen zij in 2019 graag behandeld zien tijdens een lezing of een workshop van de BOV Business School. Wie zijn naam op het formulier had vermeld, maakte kans op één van de vijf boeken ‘Van CEO naar tuinman’, die auteur Evert Jan van Hasselt spontaan gratis ter beschikking heeft gesteld – waarvoor onze dank! 

En de gelukkige winnaars zijn:

Rob Jacobs (Dynova), Gerdo Hazelhekke (Schipper Security), Huib van Loon (Oxonia), Driek Geurtsen (One4Marketing) en Theo van Hardeveld (Boschland accountants). Gefeliciteerd en de boeken komen binnenkort jullie kant op!

Dick Tool bedankt de spreker met een kistje FairTrade en FairMade producten, dat voor de BOV samengesteld wordt door Veenendaal4Fair.

De foto’s van deze lunchbijeenkomst vindt u hier.


Gepubliceerd op: 16 Oktober 2018