Ga terug naar alle nieuwsberichten

GS Utrecht willen opnieuw aan tafel met Gelderland voor realisatie Rijnbrug

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht vraagt met klem aan het college van de provincie Gelderland om afspraken over de realisatie van de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen na te komen.

Vorige week namen Provinciale Staten van Utrecht vrijwel unaniem een motie aan om de verbreding door te zetten zoals gepland en zoals eerder bestuurlijk was afgesproken. Met de aangenomen motie is er aan de Utrechtse zijde politiek draagvlak. Het Statenvoorstel ligt klaar om behandeld te worden tijdens de vergadering van Provinciale Staten in februari 2022.

De regio’s Rivierenland en Foodvalley kampen al te lang met files, waardoor regionale ontwikkeling hinder ondervindt en de leefbaarheid onder druk staat. De provincie Utrecht stelt voor om op het hoogste bestuurlijke niveau rond de tafel te gaan met beide gedeputeerden en de commissarissen van de koning.

Beperkte kostenstijging
Eerder dit najaar uitte de provincie Gelderland haar twijfels over de verbreding van de Rijnbrug vanwege het actualiseren van het benodigde krediet en de toename daarvan. Lees verder…


Gepubliceerd op: 18 November 2021