Ga terug naar alle nieuwsberichten

Herman Wijffels schetst toekomst ondernemend Veenendaal

Boeiende presentatie voor ondernemers
Op 13 december heeft Herman Wijffels een boeiende presentatie gegeven aan de ondernemers van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Ondernemen in de 21e eeuw! Herman schetste een toekomst waarin duurzaamheid, microtechnologie, data en robots een grote rol spelen. Maar ook de economie maakt een grote omwenteling. Van een lineaire economie gaan wij in sneltreinvaart naar een circulaire economie.  

Circulaire Economie
Circulaire Economie. Het woord is gevallen. Door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart stijgt de vraag naar grondstoffen en dreigen ze schaars te worden. De circulaire economie biedt hierbij kansen. In plaats van de materialen uit onze natuurlijke hulpbronnen weg te nemen, er iets van te maken en dat vervolgens weg te gooien als afval, zet de circulaire economie in op hergebruik van materialen en grondstoffen. Maar dan moeten we daar in onze plannen en ontwerpen al rekening mee houden. Zó ontwerpen dat gebouwen in de toekomst nieuwe functies kunnen krijgen en de toegepaste bouwdelen en materialen straks weer beschikbaar komen voor een nieuwe toepassingen. Ook in de landbouw en foodindustrie zijn legio mogelijkheden om de voedselketens te sluiten.

Nieuwe businessmodellen
Herman Wijffels noemde verschillende voorbeelden van circulaire ontwikkelingen, zoals Urban Mining, kringlooplandbouw en circulair bouwen. Ook worden in de circulaire economie producten als dienst aangeboden. De fabrikant blijft eigendom van de producten en neemt ze terug aan het einde van de gebruiksovereenkomst. Hierbij is het voordelig voor de producent als producten lang meegaan en makkelijk weer als nieuw te maken zijn. Dit is een voorbeeld van een nieuw businessmodel, en Herman Wijffels verwacht dat we in de toekomst nog veel meer nieuwe businessmodellen gaan zien.

Wijffels concludeert dat we leven in een tijd van diepgaande veranderingen, waarbij we bouwen aan een nieuwe economie en beschaving. Ondernemers spelen een cruciale rol in deze transitie. De inzichten, kennis en technologie zijn beschikbaar; het is nu een kwestie van willen en aan de slag gaan. En vooral samenwerken. En dat is nu juist een hoofddoel  van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.


Gepubliceerd op: 9 Februari 2018