Ga terug naar alle nieuwsberichten

Het Energieconvenant: een jaar later

Een jaar geleden ondertekenden de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en gemeente Veenendaal het Energieconvenant. In het convenant zijn onder andere als doelen gesteld dat in 2021 de bij de BOV aangesloten bedrijven 15% energiebesparing hebben gerealiseerd en dat zij 5% lokaal en duurzaam opwekken. We zijn een jaar verder, dus een mooi moment voor een update.

Om ondernemers te helpen, is energiemanager Laurens Wiersma aan de slag gegaan. Leden van de Coöperatieve Vereniging van een Veenendaals bedrijventerrein kunnen een beroep op hem doen voor advies. Als ze het Energieconvenant ondertekenen, krijgen ze gratis een quickscan ter waarde van € 500. Laurens: ‘Ik leg uit met welke regelgeving de ondernemer te maken heeft en aan welke eisen het pand moet voldoen. Vervolgens geef ik concrete tips hoe de ondernemer aan de slag kan met energie besparen en verduurzamen. Juist deze concrete aanpak spreekt aan. Na mijn quickscan stelt de ondernemer een plan van aanpak op en voert dit binnen drie jaar uit.’

Snel terugverdiend
Veel van deze maatregelen hebben een uitstekend rendement en zijn al binnen 5 jaar terugverdiend. De terugverdientijd kan vaak nog verder ingekort worden door speciale subsidies en fiscale regelingen zoals de energieinvesteringsaftrek. En ook daar kan Laurens alles over vertellen.

Handhaving of hulp?
Bedrijven moeten zich al jaren houden aan de landelijke regelgeving die het nemen van energiemaatregelen verplicht. Hier is in het verleden niet op gehandhaafd, maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Naast de reguliere milieucontroles, is de omgevingsdienst op dit moment 50 bedrijven per jaar extra aan het controleren op deze regels. Alleen als een ondernemer zich aangesloten heeft bij het Energieconvenant, dan kan hij rekenen op hulp en advies van medewerkers van de gemeente in plaats van het uitvoeren van handhavingsacties.

Collectief zonproject
Via het project ‘Zon op bedrijfsdaken’ van Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en gemeente is er twee keer collectieve SDE+ subsidie verkregen voor de plaatsing van respectievelijk 23.000 en 41.000 zonnepanelen. In totaal doen er 60 dak-eigenaren mee. Zij hebben twee opties: 1. Een mooi rendement behalen door alleen hun dak ter beschikking te stellen en hun eigen groene stroom af te nemen. Of 2. Ook investeren in hun eigen zonnepanelen, hetgeen nog meer rendement oplevert. De zonnepanelen worden gedurende 15 jaar onderhouden en worden dan eigendom van de dak-eigenaar. Inmiddels zijn er ook na de eerste twee rondes weer veel belangstellenden voor een derde collectieve subsidieaanvraag. Medio september maken we hier meer over bekend. Wilt u daarover vrijblijvend geïnformeerd worden, stuur dan nu vast een e-mail naar energiemanager@boveenendaal.nl . In september worden ook de eerste zonnepanelen geplaatst.

Wat zeggen ondernemers zelf?
Inmiddels hebben ruim 90 bedrijven zich aangesloten bij het Energieconvenant. Jan Veldhuizen van vhm accountants & belastingadviseurs was de eerste. En je hoeft geen accountant te zijn om je voordeel uit te rekenen, zo gaf hij aan. Op de website NieuweEnergieVeenendaal.nl vertellen meer ondernemers over hun ervaringen, hun motivatie en de interessante verdienmodellen.

Ook geld verdienen?
Wilt u ook uw energiekosten blijvend verlagen? Bel 06 51 07 14 68 of mail energiemanager@boveenendaal.nl Laurens Wiersma. Of neem een kijkje op https://boveenendaal.nl/energieconvenant/

   


Gepubliceerd op: 18 Juli 2018