Ga terug naar alle nieuwsberichten

Informatieavond gemeenteraadsleden

Tijdens een onlangs gehouden informatieavond werden de aanwezige Veenendaalse gemeenteraadsleden bijgepraat door een delegatie van ondernemers, bestaande uit bestuursleden van de Coöperatieve Verenigingen van de bedrijventerreinen, van de BOV en van diverse BOV-commissies.

Aanleiding was de evaluatie van de reclamebelasting. Met het draagvlak zit het wel goed, zo bleek uit de cijfers. Bijna 80% van de ondernemers op de bedrijventereinen is aangesloten bij een Coöperatieve Vereniging, vertelde René van Holsteijn als voorzitter van het Platform Bedrijventerreinen.  Economisch gezien zijn er ook grote pluspunten te melden: de leegstand van kantoren is teruggelopen naar bijna 10% en sinds 2015 is er een sterke groei van werkgelegenheid. Toch werd er ook aandacht gevraagd voor knelpunten, zoals de doorstroming op de Rondweg Oost. Gert van Ginkel meldde met nadruk, dat deze verkeersproblematiek het bedrijfsleven handenvol geld kost. Kees Boot zet graag samen met de gemeente in op de circulaire economie en bepleitte deelname aan Cirkelstad. Jeroen de Jong tenslotte wees op de 17 Wereld Doelen . Hij hield een pleidooi voor de verdieping van de maatschappelijke rol van overheid en bedrijfsleven, door zich voor een geselecteerd aantal van deze doelen in te zetten.

Vervolgens  werd er in groepen gediscussieerd en kwamen knelpunten naar voren zoals de parkeerproblematiek en bijbehorende overlast, de gedateerde kantoorpanden die leeg blijven, het hoog op de agenda van de provincie Utrecht krijgen van de regio FoodValley en het ontbreken van openbaar vervoer op de bedrijventerreinen. 

Wethouder Dylan Lochtenberg had de avond geopend en zijn collega Marco Verloop sprak het slotwoord. Beiden benadrukten het belang van de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, een samenwerking die in Veenendaal goed te noemen is. Soms loop het soepel en soms vallen er harde woorden, maar het doel blijft om constructief samen te werken. Een informatieavond als deze levert hier een goede bijdrage aan.  


Gepubliceerd op: 24 September 2018