Ga terug naar alle nieuwsberichten

Intensieve samenwerking Regio Foodvalley groeit verder

De Strategische Agenda 2020-2025 is definitief vastgesteld door de partners uit de overheid, ondernemers en onderwijs. Regio Foodvalley heeft de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

De intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid zorgt ervoor dat goede ideeën verder komen en ambities bereikt worden. Samen met de partners worden oplossingen bedacht voor belangrijke vragen in deze regio. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een gezonde toekomst voor de agrariers, terwijl ook de lucht en de bodem gezond blijven? Hoe maken we gezond en lokaal eten beschikbaar voor alle inwoners van de regio en zelfs voor de wereld? En hoe zorgen we dat iedereen aan het werk blijft, ook nu banen steeds sneller veranderen of wanneer het slechter gaat met de economie?

Strategische Agenda
In de Strategische Agenda 2020-2025 zijn de gezamenlijke doelen vastgelegd die de partners uit de overheid, ondernemers en onderwijs de komende jaren met elkaar willen bereiken in de regio. De partners werken samen op zeven thema’s; landbouwtransitie, Voeding voor een gezond leven (gezondheid), Energietransitie (energie), Human Capital (arbeidsmarkt), Innovatie, clustervorming en circulaire economie (circulair), Fysieke randvoorwaarden (mobiliteit en economie) en Quality of living (ruimtelijke ontwikkeling en wonen).

Economic Board
Vanaf 1 januari 2021 gaat de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid verder als Economic Board Regio Foodvalley (EB). De EB is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit de Strategische Agenda, monitort de voortgang van de projecten en toetst nieuwe projectplannen.

Lees verder en bekijk ook deze kick-off video


Gepubliceerd op: 3 December 2020