Ga terug naar alle nieuwsberichten

Komt uw bedrijf ook in aanmerking voor NOW 3?

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de situaties waarin u wel of juist niet recht heeft op NOW 3. 

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  

NOW3 1e tijdvak is aan te vragen vanaf 16 november tot 13 december (streefdata), met terugwerkende kracht tot 1 oktober.

Lees hier meer en zie ook de bijlage.


Gepubliceerd op: 27 November 2020