Ga terug naar alle nieuwsberichten

Meer regionale samenwerking op energiegebied

Veenendaal wil graag meer energiesamenwerking in Regio FoodValley. Samen met de regiogemeenten is daarvoor de Energievisie Regio FoodValley opgesteld. Deze Energievisie geeft een beeld van de opgave om als Regio FoodValley in 2050 energieneutraal wil zijn. De gemeenten willen energie integraal en programmatisch aanpakken.

„Veenendaal heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn en we zijn blij dat we samen met de regio kunnen optrekken. Omdat iedere gemeente zelf bepaalt wat er wanneer in eigen gemeente moet gebeuren, hebben we voor de regio de landelijke doelstelling van 2050 aangehouden. Wel willen we van elkaar leren en ervoor zorgen dat we de ondersteuning organiseren die nodig is voor een energieneutrale regio. En niet onbelangrijk de kracht van de regio inzetten. Samen met onderwijs, bedrijven en provincies willen we meters maken.”, aldus verantwoordelijk wethouder Nermina Kundic.

Veenendaal is regionale trekker van het werkprogramma Energie. Volgens portefeuillehouder Nermina Kundic is de samenwerking noodzakelijk: „Het ligt voor de hand dat gemeenten in de regio samen kennis en instrumenten ontwikkelen. Iedere gemeente krijgt te maken met dezelfde vraagstukken. Een van de grootste is wel: welke alternatieven zijn er voor aardgas?” 

SAMENWERKING 
Ook zoekt Veenendaal samenwerking met andere partijen. Samen met Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal heeft de gemeente een energieconvenant gesloten. Al 62 bedrijven hebben dit mede ondertekend. Met Patrimonium en Veenendaalse Woningstichting werkt de gemeente nog aan een energieconvenant. Ook met zorgpartners wordt gewerkt aan een Green Deal dat speciaal voor hen ontwikkeld is.

Wethouder Kundic: „Het is belangrijk om met elkaar te onderzoeken wat nodig is voor de energietransitie. Iedereen weet dat er veel moet gebeuren, zonder dat meteen duidelijk is wat de beste oplossing is. Door de stappen samen te zetten, krijg je inzicht in wat nodig is aan kennis, middelen en lobby.”

WENSEN 
Alle raden in de Regio FoodValley krijgen de mogelijkheid om in april of mei wensen te uiten over de energiesamenwerking in Regio FoodValley. Eventuele wensen van de Veenendaalse gemeenteraad wil het college van Veenendaal inbrengen bij de verdere uitwerking van de energiesamenwerking.

Bron: Veenendaalse Krant  Foto: BDU Media


Gepubliceerd op: 23 Maart 2018