Ga terug naar alle nieuwsberichten

Meer ruimte nodig voor banen en bedrijven Veenendaal

Persbericht BOV 
Veenendaal is vol! Er is geen ruimte voor uitbreiding en vestiging van bedrijven die voor voldoende banen in de toekomst moeten zorgen. De Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) maakt daarom ernstig bezwaar tegen het ontwerp Programma Wonen en Werken van de provincie Utrecht, waarin onvoldoende rekening gehouden wordt met de ruimtebehoefte van Veenendaal.

Zienswijze
De BOV heeft deze zorg verwoord in een zienswijze tegen het Programma Wonen en Werken. Daarin wordt aangetoond dat de woningopgave voor Veenendaal zal leiden tot een extra behoefte aan bedrijventerreinen van 46 ha in 2040. Omdat Veenendaal zelf geen vrije ruimte voor uitbreiding van bedrijventerreinen heeft, zal dit gevonden moeten worden in de regio. Gerrit Valkenburg, voorzitter van de BOV, benadrukt dat de provincie Utrecht hier echt zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Het kan niet zo zijn dat alle aandacht uitgaat naar wonen en de natuur, zonder dat de (nieuwe) bewoners in de directe omgeving kunnen werken.” René van Holsteijn, secretaris van de BOV, vult aan: “En daar moet je nu mee beginnen. De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kost immers 10 tot 15 jaar.”

Regio Foodvalley
De Verstedelijkingsstrategie Arnhem – Nijmegen – Foodvalley geeft aan dat er 40.000 woningen bij moeten komen in de Regio Foodvalley. Voor deze nieuwe bewoners zal voldoende werk moeten zijn. De door de BOV geuite zorg betreft daarom de hele regio. Oplossingen zullen dan ook binnen de Regio Foodvalley gevonden moeten worden. Cruciaal is dat de provincies Utrecht en Gelderland daarvoor de mogelijkheden bieden en initiatieven nemen om snel in deze behoefte aan meer bedrijventerreinen te voorzien. Valkenburg: “We hebben vertrouwen in de Regio Foodvalley om deze uitdaging aan te gaan. Maar dan moeten de provincies, Utrecht voor ons voorop, daar wel de mogelijkheden voor bieden.” Van Holsteijn benadrukt de urgentie: “Nu al kunnen sterk groeiende bedrijven soms niet uitbreiden in Veenendaal en moet ‘nee’ worden verkocht aan bedrijven die zich willen vestigen. Er is dus geen tijd te verliezen.”


Gepubliceerd op: 9 Juli 2021