Ga terug naar alle nieuwsberichten

Meetbaarheid van Circulariteit: neem jij deel aan deze pilot?

Meten van circulariteit is lastig. Vaste definities of consensus over wat circulair is bestaan nog niet en het ontbreekt aan eenduidige methoden voor het meten ervan, of dit vraagt om een aanzienlijke eigen inspanning van u of van uw adviseurs. Juist voor MKB-bedrijven en lokale overheden is het lastig om aan te tonen welke circulaire prestatie of bijdrage uw (MKB) organisatie levert.

Het doel van Living Lab Regio Fioodvalley Circulair is circulariteit in de regio te versnellen door individuele bedrijven en overheden zelf hun circulaire bijdrage te laten meten. Zij willen het meten van circulariteit helder en eenduidig maken voor MKB-bedrijven en (lokale) overheden. Benieuwd hoe ze dit realiseren?

Lees verder


Gepubliceerd op: 3 Mei 2021