Ga terug naar alle nieuwsberichten

Meld uw klacht over de omgeving

U heeft een klacht over de openbare buitenruimte? Denk bijvoorbeeld aan zwerfafval op het bedrijventerrein,  foutief geparkeerde voertuigen, onkruid op plekken waar dit niet gewenst is of aan stoeptegels die gevaarlijk los liggen. Meld dit dan bij de gemeente om te zorgen dat wij het bedrijventerrein weer schoon, heel en veilig krijgen.

Via het online klachtenformulier https://www.veenendaal.nl/praat-en-doe-mee/meldingen-en-vragen kunt u deze klacht kwijt. Daarnaast is het mogelijk om telefonisch een melding door te geven via 0318-538538. De medewerkers van het Klant Contact Centrum gemeente Veenendaal zorgen dat de meldingen bij de juiste afdeling terecht komt.

Meldingen die via bovenstaande wijze binnenkomen, worden voor zover mogelijk binnen 10 werkdagen opgelost. U ontvangt hier bericht over. Ook als het niet lukt om het binnen 10 dagen op te lossen, wordt u via een e-mail op de hoogte gehouden. In deze mail wordt u geïnformeerd over wat er wordt gedaan met uw vraag of melding.


Gepubliceerd op: 2 Maart 2020