Ga terug naar alle nieuwsberichten

Met de bus naar het werk

Beste ondernemers op de bedrijventerreinen,

Zeer regelmatig krijgen wij te horen dat het niet eenvoudig is om met het openbaar vervoer te komen op de bedrijventerreinen vanaf de verschillende stations.

Er rijden wel bussen maar die doen er, volgens horen, lang over, stoppen op grote afstand of rijden niet frequent. Hierdoor haken sommige medewerkers af om hier in Veenendaal te werken en dat is natuurlijke een slechte zaak.

Reden om eens te bekijken of er een andere collectieve oplossing denkbaar is, bv inzet van een haal-en-brengservice vanaf de stations tot aan de voordeur van een bedrijf. Dit is alleen zinvol als hiervoor voldoende draagvlak is. Daarom willen wij graag van u als ondernemer horen of u hiervoor belangstelling hebt.

Herkent u bovenstaande of mocht de vraag enigzins spelen binnen uw organisatie, laat ons dit dan weten. U kunt dit via een email kenbaar maken aan gerda.vandepol@veenendaal.nl

Graag het verzoek om dit te doen voor 1 mei 2019. Zo kunnen we snel schakelen als er genoeg animo is.

Namens de KVO werkgroep

Sijmen van Dommelen
Gerda van de Pol


Gepubliceerd op: 15 April 2019