Ga terug naar alle nieuwsberichten

Mooie resultaten Economische Monitor

De Economische Monitor 2019 is uit met daarin de cijfers over 2018. De gemeente Veenendaal stelt sinds 2014 een economische monitor op. Doel van de monitor is een naslagwerk te creëren als basis voor beleidsvorming en een betrouwbare bron van statistische informatie voor zowel de gemeente als andere partijen. Hieronder de highlights uit de Monitor.

Bevolkingsgroei
De bevolking van Veenendaal blijft groeien. Het is bekend dat het aandeel jongeren (0-20 jaar) in Veenendaal jaarlijks licht afneemt. Opvallend is dat uit deze editie van de monitor blijkt dat het aandeel 65-plussers voor het eerst sinds jaren afneemt.

Meer banen
Economisch was 2018 een goed jaar. Het aantal bedrijfsvestigingen in Veenendaal is in 2018 met 281 vestigingen verder gegroeid tot 5378 vestigingen. De bedrijfssector Groot- en detailhandel is met 22,61% de grootste sector, gevolgd door de sectoren Advisering en onderzoek (ca. 19%) en Gezondheids- en welzijnszorg (ca. 10%). Dit heeft ook gevolgen voor het aantal banen, wat groeide met 1.244 nieuwe arbeidsplekken tot 30.305 banen. Hiermee is het aantal banen gestegen tot boven het niveau van vóór de economische crisis. Tijdens deze crisis daalde het aantal banen tot onder de 26.000. De toename van banen zit vooral in de sectoren Bouw Nijverheid en in de Vervoer & Opslag.

Toenamen ICT-bedrijven
In Veenendaal is een relatief groot aantal ICT-bedrijven gevestigd. Het is dan ook het ICT-centrum van de regio FoodValley. Het aantal banen in de ICT-sector groeide in 2018 met 2,17% tot 2.829 banen. Het aantal vestigingen is gestegen 308 tot 338. De ICT vormt daarmee een belangrijke bedrijfssector voor Veenendaal.

Deelname arbeidsmarkt
De netto arbeidsparticipatie is in 2018 gestegen tot 69,7% (Nederlands gemiddelde 67,8%), evenals de bruto arbeidsparticipatie die is gestegen tot 72,3%. Het aantal mensen geregistreerd bij het UWV zonder dienstverband (GWU) en het aantal mensen in de WW is in 2018 gedaald. Het aantal WW-gerechtigden is in de periode januari 2017 – oktober 2018 met ruim 40% afgenomen. Ook het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren is in de periode oktober 2017 – september 2018 afgenomen met ruim 7%.

Daling leegstand
In het centrum van Veenendaal blijft de detailhandel de belangrijkste sector. In het kernwinkelgebied verzorgt het 70% van de banen. De leegstand in het kernwinkelgebied in winkelvloeroppervlakte is in de periode 2016-2019 gedaald en de leegstand op de bedrijventerreinen nam af van 15 naar 13%.

Blij met mooi resultaat
Wethouder Dylan Lochtenberg: “Met veel partijen hebben we de afgelopen jaren, na de crisis, hard gewerkt aan een betere economie voor Veenendaal. We hebben ingezet op behoud van werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen. Daarnaast willen we dat Veenendaal een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor bedrijven maar ook als woon- en leefomgeving. Ik ben er trots op dat deze monitor laat zien dat onze inspanningen effect hebben gehad. De komende jaren blijven we deze ingezette koers vasthouden.”

Foto: gemeente en BOV zijn erg blij met groei naar ruim 30.000 arbeidsplaatsen


Gepubliceerd op: 19 Maart 2019