Ga terug naar alle nieuwsberichten

Nadenken over de mobiliteit medewerkers loont!

Een oplossing voor parkeerproblemen én een positieve bijdrage aan de gezondheid van uw medewerkers; wie wil dat niet?! Toch bleef de respons van bedrijven en medewerkers op een enquête over mobiliteit eerder dit jaar achter bij de verwachting. In eerste instantie werd de enquête uitgezet op bedrijventerreinen Het Ambacht en Nijverkamp en op verzoek van de BOV later nog uitgebreid naar alle andere bedrijventerreinen in Veenendaal. Ook toen bleef het reactieniveau steken bij 90 reacties. Niet voldoende voor een representatieve steekproef, aldus onderzoeksbureau DTV Consultants.

De files op de Rondweg-Oost vormden de aanleiding voor de enquête. Voor Guido van Hattem, medewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Veenendaal, DE reden om eens verder te kijken.

“Tot 7,5 kilometer is zo ongeveer de grens voor medewerkers om op een gewone fiets naar het werk te gaan; voor een e-bike ligt die grens op 15 kilometer”, vertelt Guido. “Het is interessant om te kijken of de bedrijventerreinen aan de Rondweg-Oost (Het Ambacht en Nijverkamp) medewerkers hebben die nu nog met de auto komen, maar met de juiste stimulans ook voor de fiets te porren zijn.” Als meerdere medewerkers bij de bedrijven zo’n overstap maken betekent dat minder auto’s op de weg én een betere gezondheid van de medewerkers; een echte win-winsituatie!

Winst voor iedereen
DTV Consultants, het onderzoeksbureau dat de enquête uitvoerde, keek ook naar de eventuele aanleg van extra fietspaden en de verlichting en daarmee ook naar de veiligheid van deze fietspaden. Daarnaast werd aan bedrijven advies op maat geboden. Guido vertelt: “Het is van belang dat bedrijven en medewerkers gaan nadenken over mobiliteit en hoe iedereen daarbij te winnen heeft. Het bedrijf wint bijvoorbeeld parkeerplaatsen als minder medewerkers met de auto komen; de medewerkers krijgen een betere gezondheid als zij vaker met de fiets komen. En dan hebben we het nog niet over het milieubelang en lagere reiskosten.”

Goede raad
Hoewel niet veel bedrijven reageerden in het voorjaar, heeft Guido nog wel wat goede adviezen voor bedrijven die alsnog aan de slag willen met hun mobiliteit. “Door bijvoorbeeld met reiskosten te spelen is het mogelijk het fietsen te stimuleren; ook is het mogelijk om werkgeversregelingen aan te passen of de belastingvrije som aan te passen, zodat de aanschaf van een (elektrische) fiets aantrekkelijker wordt. Je kunt er ook voor kiezen om parkeerkaarten alleen uit te delen aan medewerkers die boven een bepaald aantal kilometers wonen.”

Meer informatie vindt u op https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/bereikbaarheidsagenda-regio-foodvalley/. Aan de slag met een duurzamer mobiliteitsbeleid? Sluit u dan aan bij het mobiliteitsconvenant van de Regio Foodvalley. Voor vragen hierover kunt u mailen aan info@regiofoodvalley.nl.


Gepubliceerd op: 17 September 2019