Ga terug naar alle nieuwsberichten

Nieuwe statuten goedgekeurd

Uit het oogpunt van efficiëncy, het verkorten van de lijnen en het verder verbeteren van de samenwerking hebben de besturen van de Coöperatieve Verenigingen en van de BOV – in nauw overleg met Arnaud Wilod Versprille van Olenz notarissen – besloten de organisatiestructuur van de BOV door te ontwikkelen en te komen tot één vereniging met één bestuur. De Coöperatieve Verenigingen van de bedrijventerreinen worden afdelingen van de BOV en zij leveren ieder een bestuurslid. De commissies werken ongewijzigd verder en ook zij worden vertegenwoordigd in het bestuur.

De Coöperatieve Verenigingen zijn in hun laatste ALV’s al akkoord gegaan met deze wijziging. Tijdens de extra ALV van de BOV op 21 september gingen de aanwezige stemgerechtigde leden unaniem akkoord. Dit betekent dat het samengaan tot één daadkrachtige en efficiënte ondernemersvereniging nu geëffectueerd kan worden. 


Gepubliceerd op: 21 September 2022