Ga terug naar alle nieuwsberichten

Nieuwjaarsspeech 2019: optimisme

Dames en heren,

2018 was een mooi jaar. 2019 wordt een geweldig jaar. Na de crisis die in 2008 begon, is de economie in 2018 pas echt op gang gekomen. En de economie dendert maar door en alhoewel sommige mensen menen dat we al in de blessuretijd van de hoogconjunctuur zitten, is de vrees voor een nieuwe economische terugval vooralsnog weinig concreet. En dat geldt zeker voor alles dat ondernemend veenendaal is, maar ook voor de hele regio Foodvalley. Groei, groei en nog eens groei. Overigens met wel weer een andere uitdaging en dat is het toenemende tekort aan personeel. En dat geldt ook nog eens voor alle branches. En ook nog eens op alle niveaus.  Niet alleen een tekort aan brains, maar we komen gewoon handjes tekort. Dit wordt een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

REGIO FOODVALLEY
U weet ook dat het  bestuur van de BOV enorm inzet op een sterke ontwikkeling van de regio Foodvalley. En de hele regio heeft de vaart erin. Vanuit een sterk georganiseerd Veenendaal drukken we daar nadrukkelijk ons stempel op. Bestuurlijk zijn we sterk vertegenwoordigd. In dat verband is het  goed om te melden dat niemand minder dan onze eigen René van Holsteijn zitting neemt in de commissie, die voor de periode 2020-2024 de Strategische Agenda voor de Foodvalley gaat opstellen. Met die agenda wordt bepaald hoe de regio Foodvalley zich gaat ontwikkelen. Er wordt veel gesproken over globalisering, maar ik zie nu juist nationalistische bewegingen en vooral ook regionalisering.

Een fantastische opsteker voor de regio Foodvalley is de regiodeal van 20 miljoen euro eind 2018. De rijksoverheid alloceert dat bedrag voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Den Haag ziet dit gebied als  1 van de Topregio’s. Food, Health en Tech enerzijds en kennis, innovatie en duurzaamheid anderzijds zijn de assen langs welke de ontwikkelingen zullen gaan. En daar moeten we als Veenendaal bij zijn en liever nog op onderdelen de regie voeren.

CENTRALE LIGGING VEENENDAAL EN GOEDE BEREIKBAARHEID
Nadrukkelijker moeten we wat mij betreft, zeker ook in het kader van het ontwikkelen van het merk Veenendaal,  daarbij veel meer de strategische ligging van Veenendaal onder de aandacht brengen. Centrale ligging en goede bereikbaarheid. Daarom ook is het zo belangrijk dat niet alleen de Rondweg Oost om Veenendaal wordt verbreed, maar ook dat de aansluiting A30/A1 wordt aangepakt en dat de Rijnbrug wordt verbreed. Veenendaal ligt niet op een eiland.

De verbreding van de Rondweg Oost gaat er komen, dat is mijn vaste overtuiging. De gemeente Veenendaal en de BOV trekken wat betreft dit dossier aan dezelfde kant van het touw. De gemeente Veenendaal biedt inmiddels een financiële bijdrage van bijna 10 miljoen euro beschikbaar en dat is majeur. Ook goed is de aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden. De provincie Utrecht moet financieel nu nog wat meer over de brug komen om het mogelijk te maken.

De provincie Utrecht. Vorig jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst sprak ik met u over de onvoldoende aandacht van de provincie Utrecht voor de belangen van de 3 provincie Utrecht-gemeenten in de Foodvalley (Veenendaal / Rhenen / Renswoude). Inmiddels heeft er op 13 september jl. een zgn. economisch topoverleg plaatsgevonden, o.a. met de gedeputeerde Pim van de Berg van de provincie Utrecht. En daar kijken we met veel tevredenheid op terug.  

Geweldig nieuws in dat verband  is dat net voor de jaarwisseling vanuit de provincie Utrecht een aantal subsidietoekenningen zijn gekomen voor projecten in het kader van de Foodvalley. De provincie ziet de relevantie van Veenendaal voor de Foodvalley. Samen met de provincie Gelderland is er vanuit de Economic Board Utrecht (EBU) maar liefst 725.000 euro toegezegd voor de doorontwikkeling van de ICT Campus. Daarvan is 425.000 euro afkomstig uit Utrecht. Samen met andere financieringsbronnen komt er zo 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Diezelfde provincie Utrecht heeft helaas een historische fout gemaakt door de bouw van nieuwe kantoren, met name langs de A12, in Veenendaal te torpederen. Een beslissing als sluitstuk van een proces dat begon, toen we in Veenendaal een leegstand hadden van zo’n 20 %. Maar ik ben verheugd te kunnen melden dat op dit moment die leegstand 13 % is en die gaat verder zakken. Ook hier hebben de gemeente Veenendaal, de BOV en zelfs de regio Foodvalley samen opgetrokken. Maar helaas. Het dwingt ons nu extra creatief te worden. Zeker omdat Veenendaal in de huidige vorm geen ruimte meer heeft voor uitbreiding.

SOCIAAL EN CIRCULAIR ONDERNEMEN
Vorig jaar heb ik tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst benoemd dat duurzaam ondernemen een belangrijke component is van MVO, een belangrijke pijler onder ons beleid. Ik gaf aan dat we er eigenlijk een tandje bij moeten zetten als het gaat om circulair ondernemen. En dat is gebeurd. Inmiddels hebben we met veel succes in november het zgn. Duurzaam Ondernemen Event (DOE) georganiseerd met als thema Circulair Ondernemen. Veenendaal is lid van Cirkelstad geworden en we gaan in eerste instantie de transitie naar een circulaire economie binnen Veenendaal een impuls geven. Inmiddels is er een zgn. spinner aangesteld en dat is Alexander van den Buuse. Veel dank zijn we verschuldigd aan Kees Boot, die als voorzitter van de werkgroep circulaire economie trekt, duwt en sleurt. Vanuit die positie kunnen we dan ook het circulaire programma van de regio Foodvalley versterken. Ik heb zelf inmiddels zitting in de initiatiefgroep  Samenwerkingsovereenkomst Foodvalley Circulair en die heeft grootse plannen.

ENERGIECONVENANT
En dan hebben we natuurlijk het Energieconvenant tussen de gemeente Veenendaal en de BOV in het kader van Energieneutraal Veenendaal in 2035. We liggen op koers. Feit is dat een derde tranche voor een collectief project met 18.000 zonnepanelen onderweg is. De verwachting is dat we dan totaal 83.000 zonnepanelen gaan plaatsen.

Inmiddels loopt er een pilot met de plaatsing van ledverlichting in de openbare ruimte. Inzet is dat alle bedrijventerreinen  over 2 jaar ledverlichting hebben.

NIEUWE BURGEMEESTER
Donderdag a.s. wordt Gert-Jan Kats de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Er is al het nodige over gezegd en geschreven. Wij als ondernemers heten hem van harte welkom en wensen hem heel veel succes bij zijn werk in deze mooie gemeente. Het bestuur van de BOV kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking. Op dit moment wordt er gekeken hoe hij zo snel mogelijk kan kennismaken met de ondernemers in Veenendaal.

Wij zullen hem op zijn daden beoordelen  en dan vooral in relatie met alles dat ondernemend veenendaal is. En ik wil nog maar eens gezegd hebben, dat de politieke achtergrond van de  burgemeester voor ons niet relevant is. Hij is gewoon de beste kandidaat gebleken.

BOV-BESTUUR
Ook het komende jaar zal het bestuur van de BOV met veel toewijding de belangen van de ondernemers in Veenendaal behartigen. De BOV is het afgelopen jaar een krachtig collectief gebleken, nadat we met de BOV de afgelopen paar jaren een enorme transformatie hebben doorgemaakt. En met succes. Klaar voor de toekomst. Om in voetbaltermen te spreken: we spelen inmiddels in de eredivisie en op de ranglijst staan we in het linker rijtje. We gaan met de BOV een andere fase in, met nieuwe uitdagingen en in een snel veranderende omgeving. De sleutelwoorden in het beleid van ons bestuur zijn Verbinden, Versterken en Vertegenwoordigen, met veel focus op sociaal en circulair ondernemen. Doorgaan op de ingeslagen weg is het credo, maar wel met een paar aanpassingen in personele zin. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat René van Holsteijn, na zijn afscheid als algemeen directeur van IW4, in ieder geval het komende jaar gewoon bestuurslid blijft van onze vereniging. En zeker zo blij zijn we met de komst van een aanstaand nieuw bestuurslid en dat is Teunis van der Heiden, van het bedrijf Van der Heiden Cheese Services. Hij gaat de foodsector vertegenwoordigen en heeft veel zin het verbeteren van de relatie onderwijs en arbeidsmarkt. Werk genoeg, zou ik zeggen.   

Ikzelf zal na 10 jaar bestuurlijk werk voor de BOV, waarvan 7 jaar als vicevoorzitter en 3 jaar voorzitterschap, tijdens de ALV van 8 april a.s. de voorzittershamer overdragen. Een mooi moment en dat ook nog eens in ons jubileumjaar. De BOV is nu ruim 1 jaar oud en toch al een 25-jarig jubileum. En gelukkig hebben we een opvolger, als de ALV er in april a.s. mee instemt. Hij kan het. Hij is er klaar voor. Geef hem het volle vertrouwen. Het is Gerrit Valkenburg, nu nog vicevoorzitter van ons bestuur. Ik zal dan nog een korte periode actief blijven als vicevoorzitter, maar in het kader van de BOV steeds meer op de achtergrond verdwijnen, wat mij betreft.

Werk genoeg zei ik al. Ook al beperk ik me vandaag tot de highlights, toch wil ik nog even benoemen dat we samen met de gemeente dit jaar een oplossing moeten vinden voor de problemen van langparkeren. En we moeten werk maken van het komen tot een omgevingsvisie, want die bepaalt hoe Veenendaal er in de toekomst uit gaat zien.

Dames en heren,

Ik wens u namens het bestuur van de BOV een schitterend 2019 toe. Maak dit jaar zo bijzonder, dat 2018 jaloers zal zijn.

Wim Werkman,
voorzitter Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal


Gepubliceerd op: 8 Januari 2019