Ga terug naar alle nieuwsberichten

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen

Gemeente Veenendaal maakt door de uitbraak van het coronavirus noodopvang mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. Deze ouders kunnen gebruik maken van kinderdagverblijf, opvang op school en BSO als zij zelf niet de mogelijkheid hebben opvang te regelen in hun eigen netwerk. De opvang is er voor kinderen die in Veenendaal wonen op locaties die de gemeente heeft aangewezen.

Cruciaal beroep
Een cruciaal beroep betekent dat iemand werk doet dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk aan werk in de zorg, brandweer, politie, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht van cruciale beroepen staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Aanmelden noodopvang
Om gebruik te maken van de noodopvang kunnen ouders in eerste instantie zelf contact opnemen met de eigen kinderopvang of de eigen school. Deze noodopvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep die niet de mogelijkheid hebben zelf opvang te regelen in hun netwerk. De noodopvang is er op werkdagen en niet in avonden, nachten en weekenden. Mocht daar veel vraag naar komen dan wordt bekeken of dit kan worden opgezet. De lijst met aangewezen noodlocaties staat in de bijlage van dit bericht.


Gepubliceerd op: 23 Maart 2020