Ga terug naar alle nieuwsberichten

Onderzoek betere afstemming Onderwijs en Arbeidsmarkt

Vanuit het lectoraat Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wordt de komende maanden onderzocht in hoeverre het mbo- en hbo-onderwijs aansluit op de vraag vanuit arbeidsmarkt Regio Foodvalley. Op 14 november werd officieel het startsein gegeven door COG en FOV voor het uitvoeren van dit onderzoek. 

Werkgevers: begin volgend jaar ontvangt u een uitnodiging om door middel van een enquête deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek is in de eerste plaats bedoeld om vanuit het onderwijs beter in te spelen op uw vragen én om voor jongeren aantrekkelijke, doorlopende leerlijnen te bouwen. Mét uitzicht op een baan. Met uw inbreng kunnen we een accuraat beeld schetsen over de verwachte banen voor de komende drie jaar. Ook hebben we met uw inbreng gerichte input om het onderwijsaanbod verder af te stemmen.

Heeft u vragen of wilt u zich direct aanmelden voor deelname aan het onderzoek? Mail dan naar onderzoeker Bertineke Boon-Bart (aboon@che.nl).

Op de foto van links naar rechts: Jannemieke Wijgergangs namens COG, Rob den Hollander namens FOV, lector Henk Kievit en onderzoeker Bertineke Boon-Bart.


Gepubliceerd op: 15 November 2019