Ga terug naar alle nieuwsberichten

Ontmoeting met Economic Board Regio Foodvalley

Maandagmiddag 13 februari vergaderde de Economic Board Regio FoodValley (EB) bij de Organic Flavour Company aan de Turbinestraat 12. Deze Veenendaalse thee- en kruiden fabriek won een paar jaar geleden de MVO-prijs Veenendaal en zij stelden hun bedrijf gastvrij open.

De EB is de bestuurlijke samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid, met als taken en doelstellingen onder andere:

–          het bevorderen van het gesprek tussen de partners in de regio,

–          het ambassadeur-zijn voor de regionale samenwerking, zowel voor de eigen achterban als voor organisaties buiten de regio.

–          erop toezien dat de ambitie en doelen uit de Strategische Agenda worden gehaald

–          adviezen uitbrengen de aanpak van strategische vraagstukken in de regio.

Daarbij werkt de EB nauw samen met de bestuurders en programmamanagers van de acht samenwerkende gemeenten.

De vergadering stond in het teken van Energie en alle vragen, problemen en oplossingen die er rondom dit vraagstuk spelen. De BOV maakte gebruik van de gelegenheid om de problematiek rond de netcongestie te bespreken. Veel Veenendaalse bedrijven ondervinden hinder, doordat uitbreiding van capaciteit niet meer wordt vergund of opgewekte energie niet aan derden mag worden geleverd. Sijmen van Dommelen en Kees Boot van de BOV en een aantal ondernemers van de Nijverkamp/Faktorij-De Vendel deelden hun ervaringen. Frederik Oudman van de gemeente Veenendaal ging verder in op het project aardgas-vrijmaken Faktorij-De Vendel.

 De Economic Board onderkent de problemen en deelde ervaringen in buurgemeenten (Nijkerk, Barneveld). Zij gaven ook aan dat we de kortetermijnoplossingen niet moeten verwachten van de overheid, maar zelf als ondernemers het initiatief moeten nemen door in samenwerking met nutsbedrijven en gemeenten afspraken te maken met energiegebruikers en energieleveranciers.

Ze spraken hun waardering uit voor plannen en initiatieven binnen de gemeente Veenendaal en deden de toezegging, dat ze voorbeeldprojecten voor het delen van energie als ondernemers onderling zeker willen steunen. De Economic Board verwacht ook dat ondernemers die het voortouw hebben genomen in het besparen en delen van energie in de toekomst ook prioriteiten kunnen gaan claimen bij de energieleverantie. De voorzitter van de EB, Jan Jacob van Dijk, adviseerde de ondernemers zelf initiatieven te ontplooien voor energiebesparing of het delen van energie en daarin vooral de samenwerking te zoeken. 

Deze bijeenkomst was een pilot. De EB wil meer voeling houden met de ondernemers door ze – aansluitend aan hun reguliere vergadering – uit te nodigen voor een gesprek. Aangezien het EB ook een lobby-functie richting Den Haag heeft voor alles wat er speelt in Regio Foodvalley, zijn ontmoetingen zoals deze zeer waardevol. We bedanken de Organic Flavour Company voor hun gastvrijheid, Fair Food & More voor de catering en de aanwezige ondernemers voor hun bijdrage.


Gepubliceerd op: 16 Februari 2023